זכותון מושתלי כבד (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

מושתלי כבד עשויים להיות זכאים לקצבאות שונות ולהטבות הנלוות להן

תרופות ומערכת הבריאות

גמלאות

גמלת ילד נכה

קצבת נכות

 • אדם שבגופו הושתל כבד עשוי להיות זכאי לקצבת נכות כללית.
 • הקצבה וכן חלק מזכויותיו נקבעות בהתאם לדרגת הנכות שנקבעת לו ע"י ועדה רפואית של הביטוח הלאומי.
 • במידה שחלה החמרה במחלת הכבד, ניתן לבקש ועדה חוזרת מביטוח לאומי לקביעת נכות רפואית, ללא תלות במועד הוועדה הקודמת.
 • למידע נוסף על קצבת נכות כללית והזכויות שהיא מקנה, ראו קצבת נכות והטבות נלוות.

קצבת שירותים מיוחדים

גמלת סיעוד

גמלת ניידות

 • מושתלי כבד המוגבלים בניידות בשל ליקויים ברגליהם עשויים להיות זכאים לגמלת ניידות.


תעסוקה

 • מושתל כבד שנקבעו לו לפחות 20% אחוזי נכות לצמיתות, ושעקב מצבו הרפואי אינו מסוגל לעסוק במקצועו או בעבודה מתאימה אחרת, עשוי להיות זכאי לשיקום מקצועי וסיוע בלימודים מטעם המוסד לביטוח לאומי, ולעבור הסבה מקצועית שתאפשר לו לעבוד בהתאם למגבלות הנובעות ממצבו הרפואי.

מס הכנסה

דמי ביטוח לאומי

הטבות בדיור

דיור ציבורי

סיוע בשכר דירה

מס רכישה

 • מושתל כבד שהוכר כנכה, עשוי להיות זכאי להנחה במס רכישה בעת רכישת דירה למגורים.

הנחה בדמי הסכמה למנהל מקרקעי ישראל

הנחה בתשלומי ארנונה

 • מושתל כבד שהוכר נכה, זכאי להנחה בתשלומי ארנונה לדיור, לפי המדיניות של הרשות המקומית (הרשות אינה מחויבת למתן ההנחה).
 • ההנחה היא עד 80% למקבלי קצבת נכות מלאה, ועד 40% לאלה שאינם מקבלים קצבת נכות מלאה.
 • לפירוט על ההנחה והליך הגשת הבקשה ראו הנחה בארנונה לנכים.
 • הורים לילד מושתל כבד עשויים אף הם להיות זכאים להנחה זו. למידע נוסף ראו הנחה בארנונה להורים שילדם מקבל גמלת ילד נכה או קצבת נכות.

הטבות בתחום התחבורה

הטבות בחשבון הטלפון

הטבה בחשבון מים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.