מחלות כליה וטיפולי דיאליזה (בריאות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:


מחלות כליה עלולות להתפתח בצורה חדה או כרונית ולגרום לירידה בתפקוד הכליות.

 • אי ספיקת כליות חדה נוצרת כאשר ישנה פגיעה פתאומית בכליה (למשל כתוצאה מחבלה או רעילות מחומרים מסוימים). זהו מצב הפיך, שבו הכליות יכולות לחזור לתפקוד רגיל.
 • אי ספיקת כליות כרונית היא פגיעה כרונית שעלולה לגרום במשך הזמן לירידה הדרגתית בתפקוד הכליה ולפגיעה בתפקודי איברים ומערכות אחרות בגוף. החולים עשויים לסבול מעייפות, ירידה בכושר העבודה, אנמיה, בחילות, הקאות וכן מבצקות ברגליים ואי ספיקת לב.
 • כאשר מצב הכליות מחמיר וחיי החולה נמצאים בסכנה, יש למצוא תחליף לכליה שאינה מתפקדת באמצעות טיפולי דיאליזה, או באמצעות השתלת כליה - להרחבה בנושא, ראו השתלות איברים.

תרופות ומערכת הבריאות

 • אי ספיקת כליות המטופלת בדיאליזה נמצאת ברשימת המחלות הקשות שקבע משרד הבריאות, לכן המטופלים זכאים לפטור מתשלום עבור תרופות ושירותים רפואיים שונים.
 • מטופלי דיאליזה, וכן מי שמקבלים תרופות על-פי מרשם רופא במשך חצי שנה לפחות ברציפות, מוגדרים כחולים כרוניים וזכאים לתקרת תשלום עבור תרופות שבסל הבריאות. רצוי לממש זכאות זו רק כהשלמה לסעיף הקודם שעשוי לזכות בפטור מתשלום על תרופות - בהתאם לכללי כל קופה.
 • בנוסף, נקבעה תקרת תשלום ברכישת מזון תרופתי/ייעודי לפריטי מזון שבסל הבריאות המיועדים לחולי כליות וניתנים להם על-פי מרשם של רופא או של דיאטנית קלינית.
 • מטופלי דיאליזה הפונים לחדר מיון פטורים מתשלום אגרת חדר מיון ומתשלום עבור הטיפולים.
 • מטופלי דיאליזה זכאים למימון הוצאות הנסיעה לטיפולים.
 • על-פי הנחיות משרד הבריאות, מטופלי דיאליזה זכאים לפטור מתשלום על חניה בבתי חולים (ממשלתיים).
 • קופות החולים מחויבות לשמור על רצף בשירות הרפואי הניתן למטופלי דיאליזה, גם במקרה שחלים שינויים בהסכמים או בהסדרי הבחירה של קופת החולים עם נותן השירות. למידע נוסף, ראו שמירה על רציפות הטיפול (עקרון הרצף הטיפולי).
 • מטופלי דיאליזה שנוסעים לחו"ל: על-פי הסדר עם קופות החולים יש זכאות להחזר בגין השתתפות בהוצאות טיפולי הדיאליזה בחו"ל בהתאם לעלות טיפול דיאליזה בארץ. ההחזר יבוצע כנגד הצגת קבלות על התשלום ולאחר תיאום מראש עם הקופה.
 • ילדים זכאים לקבלת שירות רפואי מתמחה במרכז הארצי לאי ספיקת כליות בילדים. לרשימת המרכזים הנותנים את השירות, ראו באתר משרד הבריאות.

נכות וגמלאות

גמלת ילד נכה

קצבת נכות כללית

קצבת שירותים מיוחדים

גמלת ניידות

 • חולי כליות הסובלים מנכות ברגליהם ומוגבלים בכושר ההליכה עשויים להיות זכאים לגמלת ניידות הכוללת קצבה, הלוואות ברכישת רכב והטבות נוספות.

גמלת סיעוד

הטבות נוספות

מידע נוסף

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים


endarticle