זכותון נוער עובד (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

גיל ההעסקה המינימלי לבני נוער הוא 15 שנים במהלך שנת הלימודים, ו-14 במהלך חופשות
אסור לשלם לנוער עובד שכר הנמוך משכר מינימום לנוער - לכל הפחות
ממשכורת של נוער עובד לא מנכים (מפרישים) תשלומים עבור ביטוח לאומי וביטוח בריאות
אם יש צורך בתחבורה ציבורית כדי להגיע לעבודה, על המעסיק לשלם החזר הוצאות נסיעה
למידע נוסף על העסקת בני נוער ראו באתר משרד העבודה והרווחה

מאיזה גיל מותר לעבוד?

 • במהלך שנת הלימודים הגיל המינימלי בו מותר להעסיק הוא 15 שנה, בהתאם לכללים שונים.
 • גיל ההעסקה המינימלי לבני נוער בזמן חופשה מהלימודים הוא 14 שנה. בני נוער שטרם מלאו להם 15 שנה, מותר להעסיק רק בעבודות קלות.
 • למידע נוסף ראו: גיל העסקת נוער.

מה צריך כדי להתחיל?

 • לפני שמתחילים לעבוד יש צורך בקבלת אישור מרופא המשפחה. למידע נוסף ראו: בדיקות רפואיות ואישור רפואי לנוער עובד.
 • בנוסף יש להציג בפני המעסיק תעודת זהות של הנער או של הוריו, שבו מופיעים פרטיו.
 • כיום, אין צורך עוד בפנקס עבודה לנוער עובד כפי שהיה בעבר. המעסיק נדרש להחזיק רק באישור רפואי בתוקף של הנער/ה וצילום תעודת הזהות של הנער או הוריו.

שכר העבודה

 • המעסיק מחויב לשלם את שכר המינימום לפי החוק, גם אם אתם מוכנים לעבוד עבור שכר נמוך יותר. לפרטים נוספים, ראו שכר מינימום לנוער.
 • אסור להטיל עליכם עונשים וקנסות כספיים, גם אם שברתם בטעות איזה כלי.
 • עבור כל יום בו הגעתם (או הייתם עשויים להגיע) לעבודה בתחבורה ציבורית, מגיע לכם החזר לפי עלות כרטיסייה לכל הנסיעות הנדרשות, או לפי עלות כרטיס "חופשי חודשי" (לפי הזול מביניהם). למידע נוסף ראו החזר הוצאות נסיעה.
 • גם עבור תקופת "התלמדות" או "ניסיון" המעסיק חייב לשלם לכם שכר החל מהשעה הראשונה.
 • עבור ימי הכנה וישיבות עבודה (כולל השתלמויות והכנות לקראת קייטנות) יש לשלם לכם על-פי שעה.
 • אם השלמתם שנת עבודה אחת לפחות במקום העבודה, אתם זכאים לדמי הבראה. לפרטים נוספים, ראו דמי הבראה לבני נוער עובדים.

מה עוד מגיע לכם מהמעסיק?

 • בתוך 7 ימים מיום תחילת העבודה, המעסיק חייב למסור לכם הודעה בכתב המפרטת את תנאי העבודה (שכר, תנאים סוציאליים, שעות העבודה וכו'). לפרטים נוספים ראו: הודעה על תנאי העבודה.
 • חובת המעסיק להנפיק עבורכם תלוש שכר.
 • למעסיק אסור לנכות ממשכורתכם תשלומים עבור ביטוח לאומי וביטוח בריאות. במשכורות הנמוכות מ-6,768 ש"ח לנער או מ-7,526 ש"ח לנערה (נכון לשנת 2017) אסור למעסיק לנכות מס הכנסה. למידע נוסף ראו: ניכוי מס הכנסה משכר של בני נוער.
 • אסור למעסיק להעסיק בני נוער מעבר ל-40 שעות בשבוע, ובמהלך יום העבודה מעבר למכסת השעות הקבועות בחוק. להרחבה ראו: יום עבודה ושעות עבודה לנוער.
 • בני נוער זכאים למנוחה שבועית בת 36 שעות רצופות. להרחבה ראו: מנוחה שבועית לנוער עובד.
 • אסור להעסיק בני נוער בשעות הלילה, למעט במקרים מיוחדים, הקבועים בחוק. להרחבה ראו: איסור העסקת נוער בעבודת לילה.
 • בני נוער עובדים זכאים להפסקות במהלך יום העבודה. להרחבה ראו: הפסקות בעבודה לנוער.
 • בני נוער העובדים בכל ימות השנה ולא רק בחופשות, זכאים לתשלום עבור ימי חופשה. לפרטים נוספים, ראו: חופשה שנתית לבני נוער עובדים.

הגשת תלונה

 • אם הופרו זכויותיכם, תוכלו לפנות להסתדרות הנוער העובד והלומד בטלמסר 054-4001100 או 1121* מכל מכשיר טלפון, או באמצעות האינטרנט - בטופס זה.
 • ניתן גם להגיש תלונה ישירות למשרד הכלכלה, באמצעות טופס תלונה (בדפדפן Internet Explorer בגרסה 11 בלבד).

ארגוני סיוע


חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומיםendarticle