זכותון עובדי חברות ניקיון (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובדי חברות ניקיון זכאים לדמי הבראה גבוהים יותר וחופשה שנתית ארוכה יותר, בהשוואה לשאר העובדים במשק
בימי שישי ובערבי חג (יום עבודה קצר) התשלום יהיה עבור יום עבודה מלא
עובדי ניקיון בחברה לניקיון ושמירה, שרוב העובדים בה שומרים, עשויים להיות זכאים לזכויות המוענקות לעובדי שמירה ואבטחה
עובדי ניקיון בחברת ניקיון, העובדים בפועל במקומות ציבוריים, זכאים לזכויות והטבות נוספות מלבד הזכויות המפורטות בערך זה


זכויות כלליות

זכויות ייחודיות לעובדי חברות ניקיון

 • נוסף על זכויות העובדים הכלליות, לעובדי חברות ניקיון יש מספר זכויות ייחודיות להם מתוקף צו הרחבה בענף הניקיון.
 • לזכויות אלו לא זכאים עובדי ניקיון שאינם מועסקים על-ידי חברת ניקיון, כגון עובדי משק בית או ועד בית.
 • הזכויות הייחודיות לעובדי חברות ניקיון:

גמול עבור שעות נוספות

תוספת ותק

 • עובדי ניקיון זכאים בתום שנת העבודה הראשונה לתוספת ותק של 0.35 שקלים לכל שעת עבודה.
 • מהשנה השישית ואילך התוספת היא 0.46 שקלים לשעת עבודה.
 • למידע נוסף ראו תוספת ותק לעובדי ניקיון.

החזר הוצאות נסיעה

 • עובדי ניקיון זכאי להחזר הוצאות נסיעה ממקום מגוריהם למקום עבודתם עד לתקרה של 26.40 ש"ח ליום (נכון ל-2014).
 • צו ההרחבה בענף הניקיון קובע הסדרים נוספים שלפיהם על המעסיק לדאוג להסעת העובד או להשתתפות בהצאות הנסיעה. למידע נוסף ראו החזר הוצאות נסיעה.

שכר לעובד במשרה חלקית

 • שכר יומי של עובד ניקיון במשרה חלקית שהמעסיק שלו חבר באיגוד הכל ארצי של מפעלי הניקיון בישראל, יהיה בשווי של לפחות 3 שעות עבודה, גם אם עבד פחות שעות.
 • למידע נוסף, ראו שכר מינימום לעובדי חברות ניקיון.

קרן השתלמות

 • עובדי ניקיון זכאים להפרשות לקרן השתלמות.
 • ההטבה ניתנת לעובדים במגזר הפרטי החל מאוקטובר 2014, ולעובדים במגזר הציבורי - החל מספטמבר 2013.
 • למידע נוסף ראו קרן השתלמות לעובדי ניקיון.

פנסיה

 • מעסיקים חייבים להעביר אל קרן פנסיה מוכרת תשלום בגובה 7% מן השכר החודשי. העובדים מוסיפים לכך תשלום בגובה 6.5% מהשכר, באופן אוטומאטי.
 • בנוסף, על מעסיקים להפריש 8.33% מהשכר החודשי לקרן פנסיה עבור פיצויי פיטורים.
 • הביטוח מתחיל בחודש השביעי להעסקה, וחל רטרואקטיבית מתחילת העבודה.
 • בעד קצובת הנסיעה יפרישו הן העובד והן המעסיק 5% כל אחד.
 • אם קבלן שביטח בקרן פנסיה עזב, הקבלן הנכנס במקומו חייב להמשיך את ההפרשות לקרן מהיום הראשון.
 • למידע נוסף ראו ביטוח פנסיוני לעובדי ניקיון.

דמי הבראה

 • עובדי ניקיון זכאים לדמי הבראה על פי התעריף המקובל במגזר הציבורי (423 ש"ח ליום הבראה - נכון ל-2014).
 • מספר ימי ההבראה, אשר להם זכאים עובדי ניקיון, גבוה מזה של שאר העובדים במשק.
 • למידע נוסף ראו דמי הבראה לעובדי ניקיון.

חופשה שנתית

ימי מחלה

 • עובדי חברות ניקיון זכאים לצבור 1.5 ימי מחלה בכל חודש עבודה, וסה"כ 18 ימי מחלה בשנה, בדומה לשאר העובדים במשק.
 • עובד יכול לצבור עד 90 ימי מחלה בכל זמן נתון.
 • עובדים במשרות חלקיות, עובדים יומיים ושעתיים ועובדים שלא עבדו חודש מלא זכאים לחלק היחסי של מספר ימי המחלה בכל חודש בהתאם להיקף עבודתם.
 • ביום 11.07.2013 נחתם הסכם עבודה קיבוצי הקובע כי עובדי ניקיון יצברו 2 ימי מחלה בכל חודש עבודה (סה"כ 24 ימי מחלה בכל שנת עבודה), ועד צבירה מקסימלית של 130 ימי מחלה. סעיף זה בוטל בתיקון להסכם הקיבוצי ביום 05.03.2014.
 • למידע נוסף ראו ימי מחלה לעובדי חברות ניקיון.

ביגוד

 • המעסיק מחוייב לספק בגדי עבודה לעובדי ניקיון, ואסור לו לגבות מהעובדים תשלום כלשהו או לדרוש מהם להפקיד פיקדון בגין הביגוד.
 • למידע נוסף ראו בגדי עבודה.

מקום לאחסון חפצים

 • עובד חברות ניקיון זכאי לקבל מקום בטוח לאחסון חפציו האישיים באתר שבו הוא עובד בפועל.
 • על המעסיק לוודא שמזמין השירות דואג לקיומו של מקום לאחסון חפציו של העובד.
 • למידע נוסף ראו מקום לאחסון חפצים אישיים לעובד חברת ניקיון.

סבסוד ארוחות

 • עובדי חברות ניקיון זכאים לסבסוד ארוחות במזנון במקום העבודה, וזאת אם מזמין העבודה נוהג לסבסד את עלות הארוחות לעובדיו הישירים.
 • למידע נוסף ראו סבסוד ארוחות לעובדי ניקיון.

הפסקות בעבודה

תוספת תשלום תמורת עבודות מיוחדות

 • עובדי ניקיון, המועסקים בחברת ניקיון החברה באיגוד הכל ארצי של מפעלי הניקיון בישראל, זכאים לתוספת תשלום של 20% משכרם בגין עבודות מיוחדות: ניקיון אחרי שיפוץ, צביעה, סיוד, ניקוי מרפאות, בתי חולים, מעבדות רפואיות או דירות מגורים.
 • למידע נוסף ראו תוספת תשלום תמורת עבודות מיוחדות לעובדי חברות ניקיון.

תוספת תשלום על יום עבודה מפוצל

שי לחגים ומתנות לעובדים

 • בערב ראש השנה ובערב פסח, חברת ניקיון חייבת להעניק לעובדיה שי כספי בסך 212.50 ש"ח (סכום שיעודכן על-פי שינויי המדד). אסור למעסיק להעניק את השי באמצעות מתנה מוחשית או תלושי שכר. למידע נוסף ראו שי לחגים לעובדי ניקיון.
 • בנוסף לתשלום הנ"ל, זכאים עובדי חברות ניקיון לקבל מתנות מהקבלן המעסיק, וזאת בכל פעם שמזמין השירות מעניק לעובדיו הישירים מתנה מוחשית. שווי המתנה חייב להיות זהה לשווי המתנה שהעניק מזמין השירות לעובדיו הישירים, והיא צריכה להינתן באותם מועדים. למידע נוסף ראו מתנות לעובדי ניקיון.

ימי שישי וערבי חג

חופשות מיוחדות לרגל ארועים משפחתיים

ימי אבל

 • עובדי ניקיון זכאים להיעדר מעבודתם במקרה של פטירת קרוב מדרגה ראשונה, ללא קשר לוותק שלהם במקום העבודה.
 • למידע נוסף ראו ימי אבל.

זכויות במקרה של חילופי קבלנים

פיצויי פיטורים

 • במקרה של חילופי קבלנים באותו מקום עבודה יכולים עובדי הניקיון לבחור בכל אחת משתי האפשרויות הבאות:
  • להודיע לקבלן המקורי על רצונם להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה תחת הקבלן החדש.
  • להודיע לקבלן המקורי על רצונם להפסיק את עבודתם מבלי להמשיך לעבוד אצל הקבלן החדש.
 • בשני המקרים הנ"ל הם יהיו זכאים לפיצויי פיטורים מהקבלן הראשון אם השלימו שנת עבודה אחת לפחות.
 • העובדים זכאים לפיצויי פיטורים גם אם הקבלן המקורי הציע להם מקום עבודה חלופי והם סירבו להצעתו, וגם אם המשיכו לעבוד באותו מקום עבודה תחת הקבלן החדש.
 • אם בחרו העובדים להמשיך לעבוד אצל הקבלן הראשון במקום עבודה אחר, הם לא יהיו זכאים לפיצויי פיטורים בעת המעבר או בעת חילופי קבלני הניקיון במקום העבודה.
 • למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לעובדי חברות ניקיון בעת חילופי מעסיקים.

ותק

חשוב לדעת

 • על עובדי ניקיון בחברה לניקיון ושמירה, שרוב העובדים בה שומרים, עשויות לחול הטבות וזכויות המוענקות לעובדי שמירה ואבטחה. (ככלל אם יש שני צווי הרחבה או הסכמים קיבוציים החלים על עובד, יש לנהוג על פי ההוראות המיטיבות ביותר עם העובד).
 • עובדי ניקיון בחברת ניקיון, העובדים בפועל במקומות ציבוריים, זכאים להטבות נוספות (בנוסף על הזכויות המפורטות בערך זה), וזאת על-פי הסכם קיבוצי מיוחד בין ההסתדרות למדינת ישראל, שהוראותיו עוגנו בחוק. למידע נוסף ראו זכותון עובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים.

תהליך מימוש הזכות

פסקי דין

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


הרחבות ופרסומים


מקורות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע עמותת קו לעובד.