זכותון עובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

החל מספטמבר 2013, עובדי קבלן בתחום השמירה או הניקיון במגזר הציבורי זכאים למספר הטבות בנוסף לזכויות הניתנות לכלל העובדים
עובדים שהועסקו במגזר הציבורי לפני 06.08.2013, עשויים להיות זכאים לחלק מההטבות החל מנובמבר 2013. עובדים המוצבים במשרדי הממשלה זכאים להטבות כבר החל ממאי 2012
בכל מקרה שבו יש חוזה או נוהג המיטיב עם העובד מעבר לזכויות המפורטות בזכותון, יש לנהוג לפי ההסדר המיטיב עם העובד
עובד שזכויותיו הופרו יכול להגיש תלונה נגד הקבלן או נגד מזמין השירות ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
הקבלן או מזמין השירות עלולים לספוג קנס של עד 35,280 ש"ח במקרה של הפרת זכויות העובדים
אזהרה
ערך זה עוסק בזכאותם של עובדי חברות המספקות שירותים (קבלן שירותים) בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים.
ב-2014 נחתמו צווי הרחבה המשווים את מרבית תנאי עבודתם של עובדים אלה לתנאי העבודה של העובדים באותם ענפים במגזר הפרטי.
לפירוט זכויותיהם של כלל העובדים (במגזר הפרטי והציבורי), ראו פורטל עובדי חברות ניקיון ותחזוקה ופורטל עובדי שמירה ואבטחה.

בהתאם לצו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג-2013 ולהסכם קיבוצי מיוחד בין ההסתדרות למדינת ישראל, שופרו תנאי ההעסקה של עובדי קבלן-שירותים בתחום הניקיון ובתחום השמירה והאבטחה, העובדים בפועל בגופים ציבוריים.

 • הזכאות לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון במגזר הציבורי היא החל מספטמבר 2013 (או מנובמבר 2013 - למי שהועסקו במגזר הציבורי לפני ה- 06.08.2013).
 • עובדי ניקיון או שמירה המוצבים במשרדים ממשלתיים זכאים להטבות המפורטות בהסכם זה כבר החל ממאי 2012 (כולל תשלום רטרואקטיבי).

מי זכאי?

 • עובדי קבלן בתחום השמירה והאבטחה ובתחום הניקיון המועסקים בפועל בגופים ציבוריים (במגזר הציבורי).

שכר מינימום

החל מ-01.12.2017

 • שכר המינימום של עובדי חברות ניקיון המועסקים בגופים ציבוריים זהה לשכר המינימום הכללי במשק: 28.49 ש"ח לשעה ו-5,300 ש"ח לחודש למשרה מלאה.
 • * החל מ-01.01.2017, שכר המינימום של עובדי שמירה ואבטחה עומד על 28.5 ש"ח לשעה ו-5,300 ש"ח לחודש למשרה מלאה - הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי, מלבד לעובדים העוסקים בליווי טיולים או משלחות, ששכרם הוא כשכר המינימום הכללי במשק - 28.49 ש"ח לשעה ו-5,300 ש"ח לחודש למשרה מלאה.

החל מ-01.01.2017

 • החל מ-01.01.2017, שכר המינימום של עובדי שמירה ואבטחה עומד על 28.5 ש"ח לשעה ו-5,300 ש"ח לחודש למשרה מלאה - הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי, מלבד לעובדים העוסקים בליווי טיולים או משלחות, ששכרם הוא כשכר המינימום הכללי במשק - 26.88 ש"ח לשעה ו-5,000 ש"ח לחודש למשרה מלאה.
 • שכר המינימום של עובדי ניקיון במגזר הציבורי הוא כשכר המינימום הכללי במשק - 26.88 ש"ח לשעה ו-5,000 ש"ח לחודש למשרה מלאה.
 • בכל מקרה שהקבלן מפר את חובתו לשלם שכר מינימום על פי הסכומים שצוינו לעיל, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
 • הקבלן עשוי לספוג עיצום כספי (קנס) של עד 35,280 ש"ח אם מדובר בחברה קבלנית, וקנס של עד 17,640 ש"ח אם מדובר בקבלן שאינו חברה.
 • במקרה של הפרת חובה לשלם את שכר המינימום עשוי גם מזמין השירות להיחשב כמי שהפר את החובה ולספוג עיצום כספי בסכום של עד 35,280 ש"ח.

מיולי 2016 עד דצמבר 2016

 • החל מיולי 2016 ועד דצמבר 2016 (כולל) עמד שכר המינימום לעובד אבטחה על 25.94 ש"ח לשעה (4,825 ש"ח לחודש עבור משרה מלאה), הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי.
 • שכר המינימום של אחראי שמירה עמד על 26.60 ש"ח לשעה (4,947.60 ש"ח לחודש למשרה מלאה).
 • שכר המינימום של עובדי חברות ניקיון המועסקים בגופים ציבוריים עמד על 25.94 ש"ח לשעה ו-4,825 ש"ח לחודש למשרה מלאה (בהתאם להוראת השעה בחוק שכר מינימום, ובדומה לכלל העובדים במשק).
 • שכר המינימום של אחראי ניקיון עמד על 26.09 ש"ח לשעה ו-4,852.75 ש"ח לחודש למשרה מלאה.

לפני יולי 2016

מענק מצוינות

 • בהתאם למדדים שמזמין השירות קובע להצטיינות בעבודה, על הקבלן המעסיק את העובד לשלם מענקי מצוינות בסופה של כל שנה.
 • גובה המענק הוא 1% מכלל המשכורות ששילם הקבלן לכלל עובדיו באותה שנה.
 • את מענק המצוינות יש לשלם במסגרת השכר המשולם בתחילת חודש ינואר, ולכל המאוחר במשכורת שתשולם בראשית חודש מאי.
הערת עריכה
לא ברור, או שיש חובה לשלם אותה במשכורת בינואר או שהחובה היא עד מאי. אם הוא משלם במרץ, האם הוא מפר חובה? אם לא, אז אין למעשה חובה לשלם בינואר. מה הסנקציה? הלנת שכר?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 15.12.2013, 01:36 (IST)

דמי הבראה

 • עובדי קבלן בתחום השמירה או הניקיון העובדים בגופים ציבוריים, זכאים לדמי הבראה על פי התעריף המקובל במגזר הציבורי (421 ש"ח ליום, החל מיוני 2016).
 • דמי ההבראה משולמים במשכורת חודש יוני (ולכל המאוחר במשכורת חודש אוגוסט). אם עובד התחיל לעבוד לאחר תשלום דמי ההבראה, ישולמו דמי ההבראה המגיעים לו במשכורת חודש דצמבר של אותה שנה.
 • עובדים שעתיים יקבלו את דמי ההבראה מדי חודש (ולא אחת לשנה), כאשר בכל חודש מקבל העובד 1/12 מדמי ההבראה השנתיים שלהם הוא זכאי.
 • מספר ימי ההבראה שלהם זכאים עובדי שמירה וניקיון במגזר הציבורי גבוה בהשוואה לעובדים שאינם מועסקים על פי אותו הסכם.
 • מספר ימי ההבראה השנתיים להם זכאי עובד משתנה בהתאם לוותק בעבודה (אצל הקבלן/מדינה):
ותק בעבודה ימי הבראה בשנה
עד 3 שנים 7 ימי הבראה בשנה
מהשנה ה-4 עד ה-10 9 ימי הבראה בשנה
מהשנה ה-11 עד ה-15 10 ימי הבראה בשנה
מהשנה ה-16 עד ה-19 11 ימי הבראה בשנה
מהשנה ה-20 עד ה-24 12 ימי הבראה בשנה
מהשנה ה-25 ואילך 13 ימי הבראה בשנה
 • עובד במשרה חלקית (פחות מ-186 שעות בחודש) יקבל דמי הבראה יחסיים להיקף משרתו.
דוגמה
עובד בעל ותק של שנה העובד במשרה מלאה (186 שעות בחודש), יקבל תשלום חודשי של 245.58 ש"ח, לפי החישוב: 7 (ימי הבראה שנתיים) X‏ 421 ש"ח (תעריף יום הבראה), חלקי 12 חודשים בשנה.
דוגמה
עובד בעל ותק של שנה העובד 100 שעות בחודש, יקבל תשלום חודשי של 132.03 ש"ח, לפי החישוב הבא: 7 (ימי הבראה שנתיים) X‏ 53.76% היקף משרה (100 שעות חלקי 186 שהן משרה מלאה) X‏ 421 ש"ח (תעריף יום הבראה) חלקי 12.
 • התשלום ישולם מדי חודש (החל במשכורת שתשולם בתחילת חודש דצמבר).
 • בכל מקרה שהקבלן מפר את חובתו לשלם דמי הבראה בסכומים שצויינו לעיל, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה:
 • במקרה של הגשת תלונה הקבלן עשוי לספוג עיצום כספי (קנס) של עד 35,280 ש"ח אם מדובר בחברה קבלנית וקנס של עד 17,640 ש"ח אם מדובר בקבלן שאינו חברה.
 • במקרה של הגשת תלונה עשוי גם מזמין השירות להיחשב כמי שהפר את החובה ולספוג עיצום כספי בסכום של עד 35,280 ש"ח.

הפרשות לקופת גמל לקצבה (פנסיה) ולפיצויי פיטורים

 • עובדי קבלן בתחום השמירה והאבטחה או הניקיון במגזר הציבורי זכאים ליהנות מהפרשות בשיעורים מוגדלים לביטוח פנסיוני.
 • בכל מקרה שהקבלן מפר את חובתו להפריש את הסכומים הקבועים בחוק (והמפורטים להלן), ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה:
 • במקרה של הגשת תלונה הקבלן עשוי לספוג עיצום כספי (קנס) של עד 35,280 ש"ח אם מדובר בחברה קבלנית וקנס של עד 17,640 ש"ח אם מדובר בקבלן שאינו חברה.
 • במקרה של הפרת חובה לשלם את שכר המינימום עשוי גם מזמין השירות להיחשב כמי שהפר את החובה ולספוג עיצום כספי בסכום של עד 35,280 ש"ח.

הפרשה לפיצויים

 • המעסיק יפריש לקופת הגמל על חשבון הפיצויים 8.33% משכר הבסיס של העובד ומתשלום דמי ההבראה.
 • בעבור הגמול על עבודה בשעות נוספות או במנוחה השבועית, יפריש המעסיק 6% מהשכר באותם ימי מנוחה/שעות נוספות. (כלומר על התוספת בעד העבודה בשעות הנוספות או בימי המנוחה יפריש המעסיק 6%. על שכר הבסיס המושלם עבור העבודה בשעות אלה יופרשו 8.33%).
דוגמה
 • עובד ניקיון שעבד 100 שעות בחודש (שכר הבסיס שלו הוא 2,500 ש"ח, והוא זכאי לדמי הבראה בסך 132.77 ש"ח).
 • מתוך 100 השעות שעבד, 10 מהן הן שעות נוספות ביום חול (שעתיים בכל יום במשך חמישה ימים, כאשר הגמול עליהן הוא 25% מהשכר), ו-10 שעות הן שעות בימי המנוחה השבועית (5 שעות בכל פעם, שהגמול עליהן הוא 50%).
 • העובד יהיה זכאי להפרשות עבור פיצויים באופן הבא:
 • עבור שכר הבסיס בגין 100 שעות עבודה זכאי העובד להפרשות בסך 208.33 ש"ח (לפי חישוב של 100 שעות X‏ 24.98 ש"ח לשעה X‏ 8.33%).
 • עבור הגמול בגין עבודה בשעות נוספות זכאי העובד להפרשות בסך 3.75 ש"ח (לפי חישוב של 10 שעות X‏ 25 אחוז (הגמול) X‏ 25 ש"ח לשעה X‏ 6%).
 • עבור הגמול בגין עבודה במנוחה השבועית זכאי העובד להפרשות בסך 7.50 ש"ח (לפי חישוב של 10 שעות X‏ 50 אחוז (הגמול) X‏ 25 ש"ח לשעה X‏ 6%).
 • עבור דמי ההבראה זכאי העובד להפרשות בסך 11.06 ש"ח (132.77 ש"ח X‏ 8.33%).
 • סך ההפרשות של המעסיק על חשבון הפיצויים יסתכמו באותו חודש ב-230.64 ש"ח.
 • ההפרשה תופיע בתלוש השכר תחת סעיף "הפרשה לפיצויים" ללא הפרדה בין הפרשה על שכר הבסיס והפרשה על גמול שעות נוספות/שעות מנוחה.

הפרשה לתגמולים (פנסיה)

 • הפרשות לפנסיה של עובד קבלן בתחום השמירה או הניקיון במגזר הציבורי יהיו לפי החישוב הבא:
 • משכר הבסיס ומתשלום דמי הבראה - הפרשות העובד (סכום שינוכה מהשכר שלו) יהיו בשיעור 6.5% מהשכר ומדי ההראה, והמעסיק יפריש 7%.
 • מתשלום הגמול עבור עבודה בשעות נוספות או במנוחה השבועית, יפריש העובד 6.5% והמעסיק יפריש 7%.
 • בעד קצובת הנסיעה יפרישו הן העובד והן המעסיק 5% כל אחד.
דוגמה
 • עובד ניקיון/שמירה עבד 100 שעות בחודש (שכר הבסיס שלו הוא 2,500 ש"ח, והוא זכאי לדמי הבראה בסך 132.77 ש"ח).
 • מתוך 100 השעות שעבד, 10 מהן הן שעות נוספות ביום חול (שעתיים בכל יום במשך חמישה ימים, כאשר הגמול עליהן הוא 25% מהשכר), ו-10 שעות הן שעות במנוחה השבועית (5 שעות בכל פעם, שהגמול עליהן הוא 50%).
 • בנוסף הוא מקבל הוצאות נסיעה על פי תעריף חופשי חודשי בסך 256 ש"ח.
 • הפרשות העובד לפנסיה, שינוכו משכרו, יסתכמו ב-196.12 ש"ח, בהתאם לחישוב הבא:
 • עבור שכר הבסיס בגין 100 שעות עבודה ינוכו משכרו של העובד הפרשות בסך 162.50 ש"ח (לפי חישוב של 100 שעות X‏ 25 ש"ח לשעה X‏ 6.5%).
 • עבור הגמול בגין עבודה בשעות נוספות ינוכו משכרו של העובד הפרשות בסך 4.06 ש"ח (לפי חישוב של 10 שעות X‏ 25 אחוז (הגמול) X‏ 25 ש"ח לשעה X‏ 6.5%).
 • עבור הגמול בגין עבודה במנוחה השבועית ינוכו משכרו של העובד הפרשות בסך 8.13 ש"ח (לפי חישוב של 10 שעות X‏ 50 אחוז (הגמול) X‏ 25 ש"ח לשעה X‏ 6.5%).
 • עבור דמי ההבראה ינוכו משכרו של העובד הפרשות בסך 8.63 ש"ח (132.77 ש"ח X‏ 6.5%).
 • עבור הוצאות הנסיעה ינוכו משכרו של העובד הפרשות בסך 12.80 ש"ח (256 ש"ח X‏ 5%).
 • הפרשות המעסיק לפנסיה עבור העובד יסתכמו ב-210.22 ש"ח, בהתאם לחישוב הבא:
 • עבור שכר הבסיס בגין 100 שעות עבודה ייפריש המעסיק לפנסיה סך של 175 ש"ח (לפי חישוב של 100 שעות X‏ 25 ש"ח לשעה X‏ 7%).
 • עבור הגמול בגין עבודה בשעות נוספות ינוכו משכרו של העובד הפרשות בסך 4.38 ש"ח (לפי חישוב של 10 שעות X‏ 25 אחוז (הגמול) X‏ 25 ש"ח לשעה X‏ 7%).
 • עבור הגמול בגין עבודה במנוחה השבועית ינוכו משכרו של העובד הפרשות בסך 8.75 ש"ח (לפי חישוב של 10 שעות X‏ 50 אחוז (הגמול) X‏ 25 ש"ח לשעה X‏ 7%).
 • עבור דמי ההבראה ינוכו משכרו של העובד הפרשות בסך 9.29 ש"ח (132.77 ש"ח X‏ 7%).
 • עבור הוצאות הנסיעה ינוכו משכרו של העובד הפרשות בסך 12.80 ש"ח (256 ש"ח X‏ 5%).
 • ההפרשה תופיע בתלוש המשכורת כסכום כולל של הפרשת המעסיק בגין תגמולים, ללא חלוקה להפרשות על שכר בסיס, שעות נוספות/מנוחה וקצובת נסיעה. ההפרשות של המעסיק יופרדו מההפרשות של העובד. כמו כן תהיה הפרדה בין ההפרשה לפיצויים והפרשה לקצבה (פנסיה).

קרן השתלמות

 • עובדי קבלן בתחום השמירה או הניקיון במגזר הציבורי זכאים להפרשות לקרן השתלמות.
 • העובד יפריש 2.5% משכר הבסיס שלו ומתשלום דמי ההבראה שלו והמעסיק מפריש 7.5% מרכיבי שכר אלה.
 • למידע נוסף על הדרכים לשימוש בכספים שנצברו ועל הפטור מס הכנסה בגין כספים אלה ראו קרן השתלמות.
דוגמה
עובד ניקיון/שמירה שעבד 100 שעות בחודש (שכר הבסיס שלו הוא 2,498 ₪) והוא בעל ותק של שנה אחת בעבודה (מקבל דמי הבראה של 132.66 ₪). סה"כ ההכנסה ברוטו של העובד באותו חודש - 2,630.66 ש"ח. משכרו של העובד ינוכה סך של 65.77 ש"ח (2.5% X‏ 2,630.66 ש"ח), ואילו המעסיק יפריש בעצמו 197.30 ש"ח (7.5% X‏ 2,630.66 ש"ח).
 • בכל מקרה שהקבלן מפר את חובתו להפריש את הסכומים הקבועים בחוק עבור קרן השתלמות, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה:
 • במקרה של הגשת תלונה הקבלן עשוי לספוג עיצום כספי (קנס) של עד 35,280 ש"ח אם מדובר בחברה קבלנית וקנס של עד 17,640 ש"ח אם מדובר בקבלן שאינו חברה.
 • במקרה של הגשת תלונה עשוי גם מזמין השירות להיחשב כמי שהפר את החובה ולספוג עיצום כספי בסכום של עד 35,280 ש"ח.

סבסוד ארוחות במזנון במקום העבודה

 • אם מזמין השירות (לא הקבלן המעסיק) נוהג לסבסד לעובדיו הישירים את עלות הארוחות, גם עובדי הקבלן בתחום השמירה או הניקיון כולל אחראי הניקיון והשמירה ייהנו מהטבה זו.
 • ההטבה תינתן באמצעות תשלום בתלוש השכר.
דוגמה
עובד ניקיון במשרד ממשלתי, שבו עובדי המשרד מקבלים סבסוד בשווי 30 ש"ח ליום לארוחה, יקבל אף הוא מהקבלן סבסוד בשווי 30 ש"ח עבור כל יום עבודה שבו הוא עובד.

שי לחגים

 • עובדי קבלן בתחום השמירה או הניקיון העובדים במשרה מלאה בגופים ציבוריים, ואשר מועסקים בתחילת החודש שחל בו ערב ראש השנה או ערב חג הפסח, זכאים לקבל שי לחג בסך 212.50 ש"ח (סכום שיעודכן על-פי שינויי המדד).
 • לעובדים במשרה חלקית סכום השי נקבע בהתאם לחלקיות משרתם.
 • השי יינתן בכסף באמצעות תלוש השכר.
 • בכל מקרה שהקבלן מפר את חובתו להעניק את השי לחג ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה:
 • במקרה של הגשת תלונה הקבלן עשוי לספוג עיצום כספי (קנס) של עד 35,280 ש"ח אם מדובר בחברה קבלנית וקנס של עד 17,640 ש"ח אם מדובר בקבלן שאינו חברה.
 • במקרה של הגשת תלונה עשוי גם מזמין השירות להיחשב כמי שהפר את החובה ולספוג עיצום כספי בסכום של עד 35,280 ש"ח.

מתנות לעובדים

 • כאשר מזמין השירות מעניק לעובדיו מתנה מוחשית, יעניק גם הקבלן לעובדי הניקיון/השמירה (כולל לאחראי השמירה/הניקיון) מתנה באותו שווי שניתן לעובדי מזמין השירות.
 • הזכאות היא לעובדים במשרה מלאה בלבד.
 • אם אצל מזמין השירות קיימים נהלים מסוימים לגבי חלוקת שי המותנה בוותק מסוים בעבודה או לגבי הענקת שי שונה בהתאם ליחסיות המשרה – יחולו אותם נהלים גם על עובדי הניקיון/השמירה (כולל אחראי הניקיון והשמירה).
הערת עריכה
מה קורה לעובדים במשרה חלקית? לא ברור מההסכם. הרי כתוב שזה חל רק על משרה מלאה. בפרסום של הלקיניקה של איתי סבירסקי כתבו שזה יחול לפי הנוהל של העובדים של מזמין השירות אבל לא מצאתי לזה עיגון בהסכם או בחוק
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 15.12.2013, 15:29 (IST)
 • בכל מקרה שהקבלן מפר את חובתו להעניק מתנה לעובדיו במקרים שבהם מזמין השירות העניק מתנה, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה:
 • במקרה של הגשת תלונה הקבלן עשוי לספוג עיצום כספי (קנס) של עד 35,280 ש"ח אם מדובר בחברה קבלנית וקנס של עד 17,640 ש"ח אם מדובר בקבלן שאינו חברה.
 • במקרה של הגשת תלונה עשוי גם מזמין השירות להיחשב כמי שהפר את החובה ולספוג עיצום כספי בסכום של עד 35,280 ש"ח.

עמדה מקורה וסביבת עבודה הולמת

 • החל מיום 03.10.2017 מעסיק בשירות ציבורי מחויב להעמיד לרשות עובדי שמירה ואבטחה עמדה מקורה או מוצלת המספקת הגנה מגשם ומשמש.
 • בעמדה המקורה יעמיד המעסיק לרשות המאבטח אמצעי חימום או קירור הולמים, בהתאם למזג האוויר.
 • אסור למעסיק למנוע מהמאבטח לשהות בעמדה זו במהלך העבודה, בכפוף לצרכי האבטחה.
 • בנוסף, על המעסיק לספק למאבטח גישה לנקודת חשמל ומים בעמדה או מחוצה לה, וכן מקום שבו יוכל להניח את חפציו האישיים.
 • למידע נוסף ראו:עמדה מקורה וסביבת עבודה הולמת לעובדי שמירה ואבטחה

חשוב לדעת

 • בכל מקרה שבו יש הסכם קיבוצי אחר, חוזה אישי או נוהג, המקנה לעובד הטבות מעבר להטבות הקבועות המפורטות בזכותון זה, יש לנהוג לפי התנאים המיטבים עם העובד.
 • עובדי הניקיון והשמירה המוצבים במשרדי ממשלה זכאים להטבות החל ממאי 2012 (כולל תשלום רטרואקטיבי על התקופה שבעדה לא קיבלו את ההטבות). שאר עובדי הניקיון והשמירה במגזר הציבורי זכאים להטבות החל מספטמבר 2013. אולם אם עובדים אלה היו מועסקים לפני 06.08.2013, הם יהיו זכאי להטבה החל מנובמבר 2013.
 • עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זכאים גם להטבות החלות על כלל עובדי הניקיון והתחזוקה במשק מכוח צו הרחבה בענף הניקיון. למידע נוסף, ראו זכותון עובדי חברות ניקיון ותחזוקה.
 • עובדי שמירה זכאים בנוסף להטבות מכוח צו הרחבה בענף השמירה. למידע נוסף ראו עובדי שמירה ואבטחה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים