חדש:בדיקות לזיהוי מוקדם של מחלות קשות ליילודים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל
אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

במסגרת סל הבריאות, כל יילוד זכאי לבדיקות לזיהוי מוקדם של מחלות קשות, לצורך זיהוי מוקדם וטיפול במחלות אלה
הבדיקות מבוצעות בכל יילוד שנולד בבית חולים או הובא לבית החולים, בתוך 2-3 ימים ממועד הלידה, או במוקדי טיפת חלב
הבדיקות נערכות בחינם
למידע נוסף ראו באתר "כל הבריאות" של משרד הבריאות

בישראל קיימת תוכנית ארצית לבדיקות עבור ילודים, הכוללות בדיקות לזיהוי מוקדם של מחלות קשות ובדיקות סינון שמיעה ליילודים. הבדיקות לזיהוי מוקדם נועדו לאתר תינוקות הסובלים מתת-תריסיות מולדת, מחלת פנילקטונוריה ומחלות נוספות, ולאפשר התחלת טיפול מוקדם במחלות אלה ומניעת פיגור שכלי.

מי זכאי?

 • כל יילוד.

תהליך מימוש הזכות

 • הרופא האחראי על מעקב ההיריון יסביר לאישה ההרה על בדיקות סקר ביילוד ומשמעותן.

כאשר הלידה התקיימה בבית חולים

 • כאשר הלידה התקיימה בבית חולים, באחריות בית החולים לבצע את הבדיקה.
 • יש לקבל את הסכמת ההורים לבדיקה.
 • הורים המסרבים לביצוע הבדיקה יקבלו הסבר על משמעות הסירוב ויחתמו על טופס "סירוב לבצע בדיקות סקר ביילוד".

כאשר הלידה התקיימה שלא בבית חולים והאם והיילוד לא אושפזו בבית חולים בסמוך לאחריה

 • במקרה של לידה שלא בבית חולים, האחריות לביצוע הבדיקה הינה על ההורים.
 • ניתן לבצע את הבדיקה במחלקת יילודים/תינוקות בבית חולים, בטיפת חלב או על ידי רופא/אחות מיילדת בבית.
 • בדיקה בטיפת חלב נערכת לתינוקות עד גיל 4 חודשים.

אופן ביצוע הבדיקה

 • הבדיקה נערכת בתוך 2-3 ימים ממועד לידתו של היילוד.
 • במהלך הבדיקה נלקחות 4 טיפות דם מעקב הרגל של הילוד ומוספגות בנייר מיוחד הנשלח למעבדה.
 • בדיקה נוספת תיערך אם מתקיימים אחד מהתנאים הבאים:
  • כאשר מדובר ביילוד המאושפז בבית החולים יותר מ-10 ימים ממועד לידתו.
  • כאשר המעבדה דרשה בדיקה נוספת מסיבה טכנית, או כאשר התוצאה גבולית.
  • אם מסיבה כלשהי הבדיקה הראשונה נערכה לפני שמלאו ליילוד 2 ימים.

תוצאות לא תקינות

 • במקרה של תוצאות לא תקינות, יודיע על כך הגורם המוסמך (רופא, גנטיקאי קליני, יועץ גנטי או אחות) להורים ולבית החולים.
 • ההורים יופנו לגורם המתאים לטיפול, בהתאם לתוצאות הבדיקה ורצונם.
 • המשך המעקב יהיה בקופת החולים בה מבוטח היילוד.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים