חדש:גמול העסקה בחג לעובדי שמירה ואבטחה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל
אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

עובד שמירה או אבטחה שעבד בחג זכאי לתוספת של 50% לשכרו עבור עבודתו בחג ובנוסף ליום חופשה ללא תשלום
אם במהלך החג מועסק העובד גם בשעות נוספות, הוא יהיה זכאי לגמול עבור שעות אלה בנוסף לגמול עבור העבודה בחג
למידע נוסף ראו סעיפים 19(ב) ו-19(ג) ל צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה 2014

עובדי שמירה ואבטחה זכאים לגמול עבור העסקתם בחג.

  • הגמול מתבטא בתוספת של 50% לשכרו הרגיל של העובד ובנוסף ליום מנוחה חלופי בלא תשלום.
  • אם במהלך החג מועסק העובד גם בשעות נוספות, הוא יהיה זכאי לגמול עבור שעות נוספות בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, וזאת בנוסף על הגמול עבור העסקתו בחג. למידע על גובה הגמול עבור עבודה בשעות נוספות ראו גמול עבור שעות נוספות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.
  • במקרה של הפרת הזכות, ניתן לתבוע פיצויים מהמעסיק.
  • כמו כן במקרה שמעסיק מפר את חובתו לשלם את התוספת בגין העבודה במנוחה השבועית, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

חשוב לדעת

  • עובדי שמירה ואבטחה שאינם עובדים בחג, זכאים לתשלום שכר רגיל (אם הם עובדים במשכורת חודשית) או לדמי חגים בדומה לשאר העובדים במשק, ובהתאם לתנאים הקבועים בחוק.
  • למידע נוסף ראו


ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים