חופשה ושחרור משירות לחיילי מילואים בתקופת אבל (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

חיילי מילואים שקרוב משפחתם מדרגה ראשונה נפטר, זכאים לחופשת אבל בת 8 ימים
לאחר מכן, החייל ישוחרר מהשירות, מלבד במקרים שיפורטו

חייל מילואים שקרוב משפחתו מדרגה ראשונה נפטר, זכאי לחופשה בת 8 ימים, שתיחשב בסך ימי השירות (ולא מעבר לתאריך סיום השמ"פ).

  • לאחר מכן, החייל ישוחרר מהשירות, מלבד במקרים שבהם צורכי הצבא אינם מאפשרים את שחרורו, או שהחייל התנדב להמשיך בשמ"פ.
  • המשך שירותו של חייל ברציפות אחרי ה"שבעה" מחייב, בכל מקרה, אישור של מפקד בדרגת סא"ל ומעלה.
  • החייל יזוכה בתשלום מהמוסד לביטוח לאומי וכן בתגמול המיוחד בעבור תקופת שירותו טרם ה"שבעה" ובעבור ימי ה"שבעה", כאילו שירת בפועל.

מי זכאי?

  • חייל מילואים לאחר פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה, המחייבת ישיבת "שבעה".

חשוב לדעת

  • אם השבעה תמה לאחר מועד סיום השמ"פ הקבוע בצו, ישוחרר החייל במועד המקורי על פי צו הקריאה.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים