חופשות וימי היעדרות מעבודה

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הפורטל מרכז מידע לגבי סוגי החופשות השונות, שלהן זכאים עובדים.


עובדים זכאים לחופשה שנתית מהעבודה, ובנוסף הם זכאים להיעדר מעבודה לרגל אירועים שונים, כגון: לידה, חגים, שמחות משפחתיות, מחלות, אבל וכדומה.

פורטל זה מרכז את סוגי החופשות השונות, שלהן זכאים העובדים.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


פסקי דין

חקיקה ונהלים