חוק החוזים (חלק כללי) (חוק)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:


חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 מגדיר מושגים בנושא חתימת חוזה וקובע את צורת החוזה, את תנאי קיום החוזה, מקרים שבהם יבוטל חוזה, דרכי פעולה במקרים של ריבוי חייבים ונושים ועוד.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

פסקי דין