חוק נכי המלחמה בנאצים (חוק)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל
המידע מוגש כחלק מהמיזם המשותף עם הרשות לזכויות ניצולי השואה
הדף מאושר ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה

הקדמה:

חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954 מגדיר את זכאותם של מי שהוכרו כנכי המלחמה בנאצים לקבל תגמול חודשי בגין נכות שנגרמה כתוצאה מהלחימה בנאצים, ואת זכאותם להטבות נוספות (כגון הנחה ברכישת תרופות ותוספת סיוע לזכאים לסיוע בשכר דירה). התגמולים המוגדרים בחוק: תגמול בסיסי, תגמול לפי הכנסה ותגמול מוגדל לפי הכנסה. הזכאות לתגמולים נקבעת לפי דרגת נכותו של הזכאי ולפי יכולתו להשתכר למחייתו.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954

נושאים וזכויות

הזכויות הניתנות לנכים כוללות:

  • תגמולים חודשיים.
  • שירותים רפואיים.
  • הטבות בנושאי שיקום ורווחה.

פירוט מלא של הזכויות בפורטל נכי המלחמה בנאצים.

הרחבות ופרסומים

מקורות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.