חוק שירותי רווחה (מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות) (חוק)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:


חוק שירותי רווחה (מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות), התשע"ג-2012 קובע כי נשים ששהו מעל ל-60 יום במקלט לנשים נפגעות אלימות ולא שבו לביתן לאחר מכן, תקבלנה בצאתן מהמקלט מענק הסתגלות - בהתאם לתכנית טיפולית-שיקומית שנקבעה בעבורן.
לנשים עם ילדים נקבעה תוספת למענק בעבור כל אחד משני הילדים הראשונים.
מענק ההסתגלות לא ייחשב כהכנסה בחישוב הזכאות לגמלת הבטחת/השלמת הכנסה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק שירותי רווחה (מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות), התשע"ג-2012
שר אחראי:
שר הרווחה והשירותים החברתיים

עדכונים לחוק

  • תיקון התשע"ד-2013 קובע כי אישה הזכאית למענק תוכל לקבלו מייד ביציאתה מהמקלט, ולא יאוחר מ-60 יום מהמועד שבו הוגשה הבקשה למענק.

נושאים וזכויות