חינוך לילדים המאושפזים בבית חולים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ילדים המאושפזים בבית חולים זכאים ללימודים בחינם
הלימוד נעשה בבתי ספר המופעלים בבתי החולים על-ידי משרד החינוך

חוק חינוך חינם לילדים חולים קובע כי ילדים המאושפזים בבית חולים זכאים ללימודים ללא תשלום.

 • הלימוד נעשה בבתי ספר המופעלים בבתי החולים על-ידי משרד החינוך.

מי זכאי?

 • ילדים הזכאים לחינוך חינם על פי חוק לימוד חובה או חוק חינוך מיוחד, ועונים על אחד מאלה:
  • מאושפזים בבית חולים.
  • חולים במחלה או ליקוי בריאותי המצריכים טיפול בבית חולים לתקופה העולה על ארבעה שבועות.

תהליך מימוש הזכות

 • משרד החינוך נושא באחריות המלאה להפעלת המסגרות החינוכיות לילדים המאושפזים בבתי חולים, באמצעות האגף לחינוך מיוחד.
 • תכניות החינוך לתלמידים מאושפזים הן בעיקרן תכניות חינוך אישיות (תח"א), המותאמות לתכנית הלימודים של התלמיד בבית הספר שבו למד טרם אשפוזו.
 • לקביעת תכנית החינוך האישית שותפים התלמיד והוריו, המורים בבית החולים והמחנך בבית ספרו של התלמיד.

"קו-אור"

 • בחלק מהמסגרות החינוכיות בבתי החולים משולבת גם מערכת של "למידה מרחוק" - קו אור - למידה מרחוק לילדים בבתי חולים.
 • תכנית קו-אור היא תכנית חינוכית הפועלת עבור ילדים מאושפזים בבתי חולים ומופעלת באמצעות מחשבים.
 • התכנית מסייעת לילד החולה על ידי פעילויות ממוחשבות ללמידה, הסחה, הפגה והעשרה. הילדים מוזמנים לכיתות הלימוד במחלקות הילדים ושם הם משתמשים במחשבי קו-אור בתפריטים המותקנים עליהם ובאתר האינטרנט שנבנה עבורם.
 • השירות ניתן ללא תשלום לילדים בגילאי 21-3 המאושפזים בבתי החולים.
 • התכנית פועלת במספר בתי חולים בארץ. למפת הפריסה הארצית של התכנית לחצו כאן.
 • מורי משרד החינוך יוצרים ביוזמתם קשר עם הילדים המאושפזים ולכן אין צורך ביצירת קשר עם העמותה לשם השתתפות בתוכנית.

חשוב לדעת

 • האחריות על לימודי התלמיד ועל בניית תכנית הלימודים מוטלת על בית הספר או גן הילדים.
 • ילדים שחוזרים לבתי הספר ולגני הילדים לאחר היעדרות ממושכת מסיבות רפואיות עשויים להיות זכאים לשיעורי העשרה, שיעורי עזר וליווי חינוכי מסל "שעות חולים" של משרד החינוך. למידע נוסף ראו בערך סיוע לילדים השבים למערכת החינוך לאחר מחלה ממושכת.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה מבוסס על קשרים - חוברת מידע של עמותת "קשר - הבית של המשפחות המיוחדות".


endarticle