חינוך לילדים המאושפזים בבית חולים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ילדים המאושפזים בבית חולים זכאים ללימודים בחינם
הלימוד נעשה בבתי ספר המופעלים בבתי החולים על-ידי משרד החינוך

חוק חינוך חינם לילדים חולים קובע כי ילדים המאושפזים בבית חולים זכאים ללימודים ללא תשלום.

 • הלימוד נעשה בבתי ספר המופעלים בבתי החולים על-ידי משרד החינוך.

מי זכאי?

 • ילדים הזכאים לחינוך חינם על פי חוק לימוד חובה או חוק חינוך מיוחד, ועונים על אחד מאלה:
  • מאושפזים בבית חולים.
  • חולים במחלה או ליקוי בריאותי המצריכים טיפול בבית חולים לתקופה העולה על ארבעה שבועות.

תהליך מימוש הזכות

 • משרד החינוך נושא באחריות המלאה להפעלת המסגרות החינוכיות לילדים המאושפזים בבתי חולים, באמצעות האגף לחינוך מיוחד.
 • תכניות החינוך לתלמידים מאושפזים הן בעיקרן תכניות חינוך אישיות (תח"א), המותאמות לתכנית הלימודים של התלמיד בבית הספר שבו למד טרם אשפוזו.
 • לקביעת תכנית החינוך האישית שותפים התלמיד והוריו, המורים בבית החולים והמחנך בבית ספרו של התלמיד.

"קו-אור"

 • בחלק מהמסגרות החינוכיות בבתי החולים משולבת גם מערכת של "למידה מרחוק" - קו אור - למידה מרחוק לילדים בבתי חולים.
 • תכנית קו-אור היא תכנית חינוכית הפועלת עבור ילדים מאושפזים בבתי חולים ומופעלת באמצעות מחשבים.
 • התכנית מסייעת לילד החולה על ידי פעילויות ממוחשבות ללמידה, הסחה, הפגה והעשרה. הילדים מוזמנים לכיתות הלימוד במחלקות הילדים ושם הם משתמשים במחשבי קו-אור בתפריטים המותקנים עליהם ובאתר האינטרנט שנבנה עבורם.
 • השירות ניתן ללא תשלום לילדים בגילאי 21-3 המאושפזים בבתי החולים.
 • התכנית פועלת במספר בתי חולים בארץ. למפת הפריסה הארצית של התכנית לחצו כאן.
 • מורי משרד החינוך יוצרים ביוזמתם קשר עם הילדים המאושפזים ולכן אין צורך ביצירת קשר עם העמותה לשם השתתפות בתוכנית.

חשוב לדעת

 • האחריות על לימודי התלמיד ועל בניית תכנית הלימודים מוטלת על בית הספר או גן הילדים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה מבוסס על קשרים - חוברת מידע של עמותת "קשר - הבית של המשפחות המיוחדות".


endarticle