חינוך לילדים חולים בביתם (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ילדים הזכאים לחינוך חינם ושוהים בבית מעל 21 ימים רצופים על פי הוראת רופא, זכאים ללימודים בביתם
זכאים גם ילדים השוהים בבית תקופה העולה על ארבעה שבועות בשל מחלה או ליקוי בריאותי (כאשר מספר תקופות טיפול או שהייה בבית ייחשבו כתקופה אחת, כל עוד לא חלפו ביניהן יותר מארבעה שבועות)

חוק חינוך חינם לילדים חולים קובע כי ילדים חולים השוהים בבית תקופה ממושכת, זכאים ללימודים בביתם.

 • התמיכה ניתנת חינם בבתי התלמידים החולים בכל רחבי הארץ, במטרה לסייע להם להשלים את הפערים הלימודיים הנובעים מהיעדרותם הממושכת מהמסגרות החינוכיות.
 • החל מיום 01.01.2015, עמותת קדימה מדע היא ספקית התמיכה הלימודית לתלמידים החולים.

מי זכאי?

 • תלמידים הזכאים לחינוך חינם על פי חוק לימוד חובה (בגילאים 18-3) או חוק חינוך מיוחד (בגילאים 21-3), ועונים על אחד משני התנאים:
  • הם שוהים בבית מעל 21 ימים רצופים על פי הוראת רופא.
  • הם חולים במחלה או ליקוי בריאותי המצריכים שהייה בבית לפי הוראת רופא לתקופה העולה על ארבעה שבועות, כאשר מספר תקופות טיפול או שהייה בבית הנובעות מאותה מחלה או ליקוי ייחשבו כתקופה אחת כל עוד לא חלפו ביניהן יותר מארבעה שבועות.

תהליך מימוש הזכות

 • מנהל המסגרת החינוכית בה לומד התלמיד יבקש מהורי התלמיד אישור לפנייה לסיוע לימודי.
 • לאחר קבלת הסכמת ההורים יפנה המנהל אל עמותת "קדימה מדע" באמצעות טופס בקשה לשירותי חינוך לילדים חולים בביתם.
 • על ההורים לספק את המסמכים הבאים:
  • במקרה של לקות נפשית - המלצה של פסיכולוג או פסיכיאטר, המאשר את חופשת ההחלמה וממליץ על הוראה בבית במהלך חופשת ההחלמה.
  • אישור רפואי ובו מצויינת במפורש מהות המחלה.
  • אישור רפואי ובו המלצה למשך חופשת ההחלמה בבית.
 • במקרים שבהם המורה או המתרגל שלימדו את התלמיד בביתו בעבר (באמצעות עמותת תללי"ם) מעוניינים להמשיך וללמדו, יש להפנותם לעמותת "קדימה מדע".
 • את הפניות יש לשלוח אל עמותת קדימה מדע בדוא"ל info@kadimamada.org.
 • ניתן ליצור קשר עם העמותה גם בטלפון 1-800-071-170.

חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


endarticle