חישוב התגמולים למתנדב שנפגע במהלך התנדבותו (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

חישוב התגמולים למתנדב שנפגע במהלך התנדבותו משתנה בהתאם לגילו ולמצבו התעסוקתי לפני הפגיעה
התשלום המינימלי ליום הוא בסך 109.47 ש"ח למתנדב בוגר, ו- 120.93 ש"ח למתנדב שגילו 14-18 (נכון לשנת 2017)
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מתנדבים שנפגעו במהלך פעולת ההתנדבות זכאים לתגמולים הניתנים לנפגעי עבודה והתלויים בהם.

 • חישוב התגמול ייעשה לפי הכנסתו של המתנדב ברבע השנה שלפני הפגיעה, או על-פי סכום הכנסת מינימום, הנקבעת בהתאם לגיל המתנדב.
  • למתנדבים בוגרים, התשלום המינימלי ליום הוא בסך 109.47 ש"ח, נכון לשנים 2017-2016.
  • למתנדבים בגילאי 14-18, התשלום המינימלי ליום הוא בסך 120.93 ש"ח נכון לשנת 2017 (118.30 ש"ח בשנת 2016, 115.75 ש"ח לפני כן).

מתנדבים בוגרים

 • הכנסת המינימום למתנדב בוגר לצורך חישוב התגמול מחושבת על-פי מחצית הסכום הבסיסי כפול 3, כלומר 13,136 ש"ח, בשנים 2017-2014 (12,891 ש"ח לפני כן).
 • מתנדב שהיה עובד שכיר או עובד עצמאי לפני הפגיעה:
  • אופן חישוב התגמול זהה לאופן חישוב הקצבאות לנפגעי עבודה - בהתאם להכנסתו של המתנדב בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה, בתנאי שהכנסה זו אינה פחותה מהכנסת המינימום למתנדב.
  • אם היתה למתנדב הכנסה פחותה מהכנסת המינימום למתנדב, תחושב הקצבה לפי הכנסת המינימום למתנדב.
 • למתנדב שלא היה עובד שכיר או עובד עצמאי לפני הפגיעה, חישוב התגמולים ייעשה כאילו הכנסתו בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה היתה בגובה הכנסת המינימום למתנדב.

מתנדבים בגילאי 18-14

 • למתנדב שגילו בין 14 ל-18 חישוב התגמולים ייעשה לפי הבסיס שלפיו מחושבת הקצבה לאדם ב[[הכשרה מקצועית ושילוב בתעסוקה] - 14,511 ש"ח בשנת 2017 (14,196 ש"ח בשנת 2016, 13,890 ש"ח לפני כן), או לפי הכנסתו מעבודה - בהתאם לסכום הגבוה מביניהם.
 • בהגיעו לגיל 18, ולאחר מכן בגיל 21, תוגדל קצבתו בהתאם לשכר הממוצע (כמו כן, קצבתו של מתנדב שנפגע בהיותו בן 18-21 תוגדל בהגיעו לגיל 21).

מתנדב שטרם מלאו לו 14

 • מתנדב שנפגע בטרם מלאו לו 14 שנים, לא יהיה זכאי לתגמולים לפני הגיעו לגיל 14.
 • יחד עם זאת, עשויה להיקבע לו זכאות (ללא תלות בגילו) לריפוי, החלמה, שיקום רפואי ושיקום מקצועי וסיוע בלימודים.
 • החל מגיל 14, ישולמו לו תגמולים בהתאם לכללים שנקבעו עבור מתנדבים בגילאי 18-14 (בסעיף לעיל).

מתנדב שנהרג לפני הגיעו לגיל 14

 • התלויים במתנדב שנהרג לפני גיל 14 בפעולת התנדבות יהיו זכאים לתגמולים החל מהמועד שבו היה מגיע לגיל 14, לו היה בחיים.
 • התגמולים ישולמו בהתאם לכללים שנקבעו עבור מתנדבים בגילאי 18-14 (בסעיף לעיל).

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים