יום עבודה ושבוע עבודה (מושג)

יום עבודה מחושב לפי בסיס של 9 שעות
שבוע עבודה מחושב לפי בסיס של 43 שעות
חודש עבודה מחושב לפי בסיס של 186 שעות

ערך זה מפרט את אורכם של יום עבודה ושבוע עבודה, שכל העסקה בשעות שמעבר להם מזכה בגמול עבור שעות נוספות.

יום עבודה מלא

  • לפי חוק שעות עבודה ומנוחה יום עבודה מלא כולל 8 שעות עבודה ביום רגיל. בצו הרחבה בדבר המעבר לשבוע עבודה מקוצר, קוצר שבוע העבודה ל 5 ימים ויום עבודה נקבע ל-9 שעות.
  • במקום עבודה שבו עובדים 8 שעות ביום, ששה ימים בשבוע, בערב חג לא יעלה יום עבודה על 7 שעות. במקומות עבודה שבהם עובדים 9 שעות ביום, חמישה ימים בשבוע, יום העבודה בערב החג יהיה עד 8 שעות.
  • יום עבודה מלא כולל 7 שעות וכל שעה מעבר תחשב לשעה נוספת במקרים הבאים:
    • משמרת לילה - משמרת שלפחות שעתיים מתוכה הן בין השעות 22:00 ל-06:00.
    • ביום שלפני יום המנוחה השבועי (יום שישי, ליהודים).
  • השעות שצוינו לעיל אינן כוללות הפסקה, אלא אם הוסכם אחרת.

שבוע עבודה מלא

הרחבות

ענף הרחבה
זכויות מלצרים ועובדי אירועים אורך משמרת לילה הנו 6 שעות, ולכן זכאי עובד בענף זה לגמול שעות נוספות החל מהשעה השביעית.

חקיקה ונהלים