יום עבודה ושבוע עבודה (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

במקומות עבודה שנהוג לעבוד בהם 5 ימים בשבוע, מחושב יום עבודה לפי בסיס של 8.6 שעות (8 שעות ו-36 דקות)
במקומות שעובדים בהם 6 ימים בשבוע, יום עבודה מחושב לפי בסיס של 8 שעות, וביום שישי או בערב חג - 7 שעות
בעבודה במשמרת לילה יום עבודה כולל 7 שעות
שבוע עבודה מחושב לפי בסיס של 43 שעות
עובד שהועסק מעבר למכסת השעות היומית או השבועית (בכפוף להגבלות שנקבעו), זכאי לגמול עבור שעות נוספות
למידע נוסף ראו בסעיף "חקיקה ונהלים" בהמשך

ערך זה מפרט את אורכם של יום עבודה ושבוע עבודה, שכל העסקה בשעות שמעבר להם מזכה בגמול עבור שעות נוספות.

יום עבודה מלא

 • אורך יום עבודה רגיל:
  • לפי חוק שעות עבודה ומנוחה יום עבודה מלא כולל 8 שעות עבודה ביום רגיל.
  • בצו הרחבה - הסכם מסגרת 2000 נקבע כי שבוע העבודה כולל 43 שעות.
  • מכאן שבמקומות עבודה, בהם עובדים 5 ימים בשבוע, יום עבודה כולל 8.6 שעות (8 שעות ו-36 דקות) על פי חישוב של 43/5. במקומות עבודה מסוימים מקובל להתיחס ליום עבודה מלא כאל 9 שעות, אולם הדבר חוקי רק אם העובד ניצל במהלך היום הפסקה רצופה של לפחות 24 דקות, שנכללות בתוך 9 השעות או אם קיים הסכם קיבוצי באותו מקום עבודה הקובע כי יום עבודה מלא הוא בן 9 שעות (אולם בכל מקרה שבוע עבודה לא יעלה על 43 שעות).
  • במקומות עבודה שבהם עובדים 6 ימים בשבוע, יום עבודה רגיל (שאינו ערב חג או ערב יום המנוחה) כולל 8 שעות.
  • בעבודה במשמרת לילה (משמרת שלפחות שעתיים מתוכה הן בין השעות 22:00 ל-06:00) יום עבודה מלא כולל 7 שעות.
 • אורך יום עבודה בערבי חג או בערב יום המנוחה השבועית (יום שישי לעובדים יהודים):
  • במקומות עבודה שבהם עובדים 5 ימים בשבוע - לפי צו ההרחבה בדבר מעבר לשבוע עבודה מקוצר, אורך יום עבודה שחל בערב חג יהודי יהיה 8 שעות (בתשלום של 9 שעות) או 7 שעות (בתשלום של 8 שעות) וזאת בהתאם להסכמה בין המעסיק לנציגות העובדים. בערב יום כיפור יעבדו העובדים 6 שעות בתשלום של 9 שעות. במקומות עבודה שבהם עבדו בערבי חג 6 שעות בתשלום של 8 שעות ימשיכו העובדים לעבוד 6 שעות בתשלום של 8 שעות. בערב חג שאינו יהודי אורך יום עבודה לא יעלה על 7 שעות (ואם יש הסכם כלשהו או נוהג במקום העבודה שלפיו יום העבודה קצר יותר יש לנהוג לפי אותו הסכם או נוהג).
  • במקום עבודה שבו עובדים 6 ימים בשבוע, בערב חג לא יעלה יום עבודה על 7 שעות, גם בחגים יהודים וגם בחגים שאינם יהודים (וזאת בתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה). אם יש הסכם או נוהג במקום העבודה הקובע יום עבודה קצר יותר, יש לנהוג לפי אותו הסכם או נוהג.
 • השעות שצויינו לעיל אינן כוללות הפסקה, אלא אם כן הוסכם אחרת.
 • החוק קובע, כי בין יום עבודה למשנהו תחול הפסקה של שמונה שעות לפחות.

שבוע עבודה מלא

 • לפי צו הרחבה - הסכם מסגרת 2000 קוצר שבוע העבודה ל-43 שעות. מי שמועסק בפחות מ-43 שעות שבועיות נחשב לעובד במשרה חלקית.
 • כמו כן נקבע בצו כי שכר שעה (למי שעובד במשכורת חודשית) יחושב לפי בסיס של 186 שעות לחודש עבודה (כלומר ערך שעה של עובד במשכורת חודשית נגזר מהמשכורת חלקי 186).

הרחבות

ענף הרחבה
עובדי אולמות וגני אירועים אורך משמרת לילה הנו 6 שעות, ולכן זכאי עובד בענף זה לגמול שעות נוספות החל מהשעה השביעית. למידע נוסף ראו גמול עבור שעות נוספות במשמרת לילה לעובדי אולמות וגני אירועים.
עובדי קבלן (חברות כוח אדם)
 • שעות העבודה הנדרשות למשרה מלאה במגזר הפרטי בלבד מופחתות מ- 186 ל-175 שעות בחודש.
 • משמעות ההטבה בפועל היא תוספת של 6% לחישוב התשלום עבור "זכויות נילוות" (למשל דמי חופשה ודמי הבראה), במצב בו עובדים את אותו מספר שעות.
עובדי ענף המלונאות על-פי צו ההרחבה בענף המלונאות , שבוע העבודה של עובדים קבועים הנו 5 ימים בשבוע, 40 שעות שבועיות. יום עבודה בן 8 שעות עבודה (לא כולל הפסקות), משמרת לילה בת 6 שעות עבודה ו-20 דקות, ומשמרת ערב בת 7 שעות עבודה ו-20 דקות. ביום ו' ובערב יום העצמאות עובדים 7 שעות, בתשלום של 8 שעות ובשאר ערבי החג עובדים 6 שעות, בתשלום של 8 שעות.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים