יום עבודה ושבוע עבודה (מושג)

מתוך כל-זכות

הקדמה:

במקומות עבודה שבהם נהוג לעבוד 5 ימים בשבוע, מחושב יום עבודה לפי בסיס של 8.6 שעות (8 שעות ו-36 דקות), ושבוע עבודה מחושב לפי בסיס של 43 שעות
חודש עבודה מחושב לפי בסיס של 186 שעות
במקומות, בהם עובדים 6 ימים בשבוע, יום עבודה מחושב לפי בסיס של 8 שעות, ושבוע עבודה לפי 45 שעות
עובד שהועסק מעבר למכסת השעות הנ"ל זכאי לגמול עבור שעות נוספות
קיימת הגבלה על מספר השעות הנוספות שמותר להעסיק את העובד

ערך זה מפרט את אורכם של יום עבודה ושבוע עבודה, שכל העסקה בשעות שמעבר להם מזכה בגמול עבור שעות נוספות.

יום עבודה מלא

 • אורך יום עבודה רגיל:
  • לפי חוק שעות עבודה ומנוחה יום עבודה מלא כולל 8 שעות עבודה ביום רגיל. החוק תקף למקומות שבהם עובדים 6 ימים בשבוע.
  • בצו הרחבה בדבר המעבר לשבוע עבודה מקוצר, קוצר שבוע העבודה ל- 5 ימים, ונקבע כי שבוע העבודה כולל 43 שעות. מכאן שיום עבודה כולל 8.6 שעות (8 שעות ו-36 דקות) על פי חישוב של 43/5. במקומות עבודה מסוימים מקובל להתיחס ליום עבודה מלא כאל 9 שעות, אולם הדבר חוקי רק אם העובד ניצל במהלך היום הפסקה רצופה של לפחות 24 דקות, שנכללות בתוך 9 השעות או אם קיים הסכם קיבוצי באותו מקום עבודה הקובע כי יום עבודה מלא הוא בן 9 שעות.
 • אורך יום עבודה בערבי חג:
  • במקום עבודה שבו עובדים 8 שעות ביום, ששה ימים בשבוע, בערב חג לא יעלה יום עבודה על 7 שעות. במקומות עבודה שבהם עובדים 9 שעות ביום, חמישה ימים בשבוע, יום העבודה בערב החג יהיה עד 8 שעות. בערב יום כיפור יעבדו העובדים 6 שעות בתשלום של 9 שעות. במקומות עבודה שבהם עבדו בערבי חג 6 שעות בתשלום של 8 שעות ימשיכו העובדים לעבוד 6 שעות בתשלום של 8 שעות.
 • במקרים הבאים, יום עבודה מלא כולל 7 שעות וכל שעה מעבר תיחשב לשעה נוספת:
  • משמרת לילה - משמרת שלפחות שעתיים מתוכה הן בין השעות 22:00 ל-06:00.
  • ביום שלפני יום המנוחה השבועי (יום שישי, ליהודים).
 • השעות שצויינו לעיל אינן כוללות הפסקה, אלא אם הוסכם אחרת.
 • החוק קובע, כי בין יום עבודה למשנהו תחול הפסקה של שמונה שעות לפחות.

שבוע עבודה מלא

הרחבות

ענף הרחבה
זכויות מלצרים ועובדי אירועים אורך משמרת לילה הנו 6 שעות, ולכן זכאי עובד בענף זה לגמול שעות נוספות החל מהשעה השביעית.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים