יום עבודה ושבוע עבודה (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

שבוע עבודה מחושב לפי בסיס של 43 שעות
הפרשנות המקובלת היא שבמקומות עבודה שעובדים בהם 5 ימים בשבוע, מחושב יום עבודה לפי בסיס של 8.6 שעות (8 שעות ו-36 דקות)
בעבודה במשמרת לילה יום עבודה לא יעלה על 7 שעות
עובד שהועסק מעבר למכסת השעות היומית או השבועית (בכפוף להגבלות שנקבעו), זכאי לגמול עבור שעות נוספות
למידע נוסף ראו בסעיף "חקיקה ונהלים" בהמשך
עדכון לגבי הסכם לקיצור שבוע העבודה
במרץ 2017 נחתם הסכם קיבוצי לקיצור שבוע העבודה ל-42 שעות.

תוקף ההסכם הקיבוצי מותנה בחתימה של שר העבודה על צו הרחבה (צו זה לא נחתם עדיין).

כל עוד ההסכם לא נכנס לתוקף, אורך שבוע העבודה הוא כמפורט בדף זה.

ערך זה מפרט את אורכם של יום עבודה ושבוע עבודה, שכל העסקה בשעות שמעבר להם מזכה בגמול עבור שעות נוספות.

 • למידע ספציפי לגבי עובדים בענפים שונים, ראו סעיף הרחבות בהמשך.

יום עבודה מלא

 • אורך יום עבודה רגיל:
  • לפי חוק שעות עבודה ומנוחה יום עבודה מלא לא יעלה על 8 שעות עבודה ביום רגיל.
  • בצו הרחבה - הסכם מסגרת 2000 נקבע כי שבוע העבודה כולל 43 שעות. בצו לא נקבע אורכו של יום העבודה.
  • הפרשנות המקובלת היא שבמקומות עבודה שעובדים בהם 5 ימים בשבוע, יום עבודה כולל 8.6 שעות (8 שעות ו-36 דקות) על-פי חישוב של 43/5. במקומות עבודה מסוימים מקובל להתייחס ליום עבודה מלא כאל 9 שעות, אולם הדבר חוקי רק אם העובד ניצל במהלך היום הפסקה רצופה של לפחות 24 דקות, שנכללות בתוך 9 השעות או אם קיים הסכם קיבוצי באותו מקום עבודה הקובע כי יום עבודה מלא הוא בן 9 שעות (אולם בכל מקרה שבוע עבודה לא יעלה על 43 שעות).
  • במקומות עבודה שעובדים בהם 6 ימים בשבוע ייתכנו אפשרויות שונות של אורכי יום העבודה, כל עוד סך השעות השבועי יהיה 43 והעובדים לא יעבדו מעל 7 שעות ביום שישי (למשל, יש המחשבים את אורך יום העבודה על-פי 43/6, ויש המפרשים על-פי חוק שעות עבודה ומנוחה - עד 8 שעות ביום רגיל ועד 7 שעות ביום שישי).
  • בענפים מסוימים (למשל, ענף המלונאות) יום עבודה הוא בן 8 שעות ושבוע עבודה הוא בן 40 שעות.
  • בעבודה במשמרת לילה (משמרת שלפחות שעתיים מתוכה הן בין השעות 22:00 ל-06:00) יום עבודה מלא לא יעלה על 7 שעות. כל שעה מעבר להן תיחשב לשעה נוספת המזכה בגמול.
 • אורך יום עבודה בערבי חג או בערב יום המנוחה השבועית (יום שישי לעובדים יהודים):
  • במקומות עבודה שעובדים בהם 5 ימים בשבוע - לפי צו ההרחבה בדבר מעבר לשבוע עבודה מקוצר, אורך יום עבודה שחל בערב חג יהודי יהיה 8 שעות (בתשלום של 9 שעות) או 7 שעות (בתשלום של 8 שעות) וזאת בהתאם להסכמה בין המעסיק לנציגות העובדים. בערב יום כיפור יעבדו העובדים 6 שעות בתשלום של 9 שעות. במקומות עבודה שבהם עבדו בערבי חג 6 שעות בתשלום של 8 שעות ימשיכו העובדים לעבוד 6 שעות בתשלום של 8 שעות. בערב חג שאינו יהודי אורך יום עבודה לא יעלה על 7 שעות (ואם יש הסכם כלשהו או נוהג במקום העבודה שלפיו יום העבודה קצר יותר יש לנהוג לפי אותו הסכם או נוהג).
  • במקומות עבודה שעובדים בהם 6 ימים בשבוע, בערב חג לא יעלה יום עבודה על 7 שעות, גם בחגים יהודיים וגם בחגים שאינם יהודיים (וזאת בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה). אם יש הסכם או נוהג במקום העבודה הקובע יום עבודה קצר יותר, יש לנהוג לפי אותו הסכם או נוהג.
 • השעות שצויינו לעיל אינן כוללות הפסקה, אלא אם כן הוסכם אחרת.
 • החוק קובע, כי בין יום עבודה למשנהו תחול הפסקה של 8 שעות לפחות.

שבוע עבודה מלא

 • לפי צו הרחבה - הסכם מסגרת 2000 קוצר שבוע העבודה ל-43 שעות.
 • מי שמועסק בפחות מ-43 שעות שבועיות נחשב לעובד במשרה חלקית.
 • כמו כן נקבע בצו כי שכר שעה לעובד במשכורת חודשית יחושב לפי בסיס של 186 שעות לחודש עבודה.
 • במרץ 2017 נחתם הסכם קיבוצי לקיצור שבוע העבודה ל-42 שעות, אך לא נחתם עדיין צו ההרחבה בנושא וההסכם הקיבוצי טרם נכנס לתוקף.

הרחבות

ענף הרחבה
עובדי שמירה ואבטחה סעיף 6 לצו הרחבה בענף השמירה והאבטחה 2014 קובע כי שבוע העבודה בענף זה הוא בן 5 ימים ובהיקף של 43 שעות שבועיות.
עובדי אולמות וגני אירועים
עובדי קבלן (חברות כוח אדם)
 • שעות העבודה הנדרשות למשרה מלאה במגזר הפרטי בלבד מופחתות מ- 186 ל-175 שעות בחודש.
 • משמעות ההטבה בפועל היא תוספת של 6% לחישוב התשלום עבור "זכויות נלוות" (למשל דמי חופשה ודמי הבראה), במצב בו עובדים את אותו מספר שעות.
עובדי ענף המלונאות
 • על-פי צו ההרחבה בענף המלונאות:
  • לעובדים קבועים שבוע העבודה הוא בן 5 ימים, 40 שעות שבועיות.
  • יום עבודה הוא בן 8 שעות (לא כולל הפסקות).
  • משמרת לילה היא בת 6 שעות ו-20 דקות.
  • משמרת ערב היא בת 7 שעות ו-20 דקות.
  • ביום ו' ובערב יום העצמאות עובדים 7 שעות בתשלום של 8 שעות, ובשאר ערבי החג עובדים 6 שעות בתשלום של 8 שעות.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים