יום עבודה ושבוע עבודה (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

שבוע עבודה מחושב לפי בסיס של 43 שעות
הפרשנות המקובלת היא שבמקומות עבודה שעובדים בהם 5 ימים בשבוע, מחושב יום עבודה לפי בסיס של 8.6 שעות (8 שעות ו-36 דקות)
בעבודה במשמרת לילה יום עבודה לא יעלה על 7 שעות
עובד שהועסק מעבר למכסת השעות היומית או השבועית (בכפוף להגבלות שנקבעו), זכאי לגמול עבור שעות נוספות
למידע נוסף ראו בסעיף "חקיקה ונהלים" בהמשך
עדכון לגבי הסכם לקיצור שבוע העבודה
במרץ 2017 נחתם הסכם קיבוצי לקיצור שבוע העבודה ל-42 שעות.

תוקף ההסכם הקיבוצי מותנה בחתימה של שר העבודה על צו הרחבה (צו זה לא נחתם עדיין).

כל עוד ההסכם לא נכנס לתוקף, אורך שבוע העבודה הוא כמפורט בדף זה.

ערך זה מפרט את אורכם של יום עבודה ושבוע עבודה, שכל העסקה בשעות שמעבר להם מזכה בגמול עבור שעות נוספות.

יום עבודה מלא

 • אורך יום עבודה רגיל:
  • לפי חוק שעות עבודה ומנוחה יום עבודה מלא לא יעלה על 8 שעות עבודה ביום רגיל.
  • בצו הרחבה - הסכם מסגרת 2000 נקבע כי שבוע העבודה כולל 43 שעות. בצו לא נקבע אורכו של יום העבודה.
  • הפרשנות המקובלת היא שבמקומות עבודה שעובדים בהם 5 ימים בשבוע, יום עבודה כולל 8.6 שעות (8 שעות ו-36 דקות) על-פי חישוב של 43/5. במקומות עבודה מסוימים מקובל להתיחס ליום עבודה מלא כאל 9 שעות, אולם הדבר חוקי רק אם העובד ניצל במהלך היום הפסקה רצופה של לפחות 24 דקות, שנכללות בתוך 9 השעות או אם קיים הסכם קיבוצי באותו מקום עבודה הקובע כי יום עבודה מלא הוא בן 9 שעות (אולם בכל מקרה שבוע עבודה לא יעלה על 43 שעות).
  • במקומות עבודה שעובדים בהם 6 ימים בשבוע ייתכנו אפשרויות שונות של אורכי יום העבודה, כל עוד סך השעות השבועי יהיה 43 והעובדים לא יעבדו מעל 7 שעות ביום שישי (למשל, יש המחשבים את אורך יום העבודה על-פי 43/6, ויש המפרשים על-פי חוק שעות עבודה ומנוחה - עד 8 שעות ביום רגיל ועד 7 שעות ביום שישי).
  • בעבודה במשמרת לילה (משמרת שלפחות שעתיים מתוכה הן בין השעות 22:00 ל-06:00) יום עבודה מלא לא יעלה על 7 שעות.
 • אורך יום עבודה בערבי חג או בערב יום המנוחה השבועית (יום שישי לעובדים יהודים):
  • במקומות עבודה שעובדים בהם 5 ימים בשבוע - לפי צו ההרחבה בדבר מעבר לשבוע עבודה מקוצר, אורך יום עבודה שחל בערב חג יהודי יהיה 8 שעות (בתשלום של 9 שעות) או 7 שעות (בתשלום של 8 שעות) וזאת בהתאם להסכמה בין המעסיק לנציגות העובדים. בערב יום כיפור יעבדו העובדים 6 שעות בתשלום של 9 שעות. במקומות עבודה שבהם עבדו בערבי חג 6 שעות בתשלום של 8 שעות ימשיכו העובדים לעבוד 6 שעות בתשלום של 8 שעות. בערב חג שאינו יהודי אורך יום עבודה לא יעלה על 7 שעות (ואם יש הסכם כלשהו או נוהג במקום העבודה שלפיו יום העבודה קצר יותר יש לנהוג לפי אותו הסכם או נוהג).
  • במקומות עבודה שעובדים בהם 6 ימים בשבוע, בערב חג לא יעלה יום עבודה על 7 שעות, גם בחגים יהודיים וגם בחגים שאינם יהודיים (וזאת בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה). אם יש הסכם או נוהג במקום העבודה הקובע יום עבודה קצר יותר, יש לנהוג לפי אותו הסכם או נוהג.
 • השעות שצויינו לעיל אינן כוללות הפסקה, אלא אם כן הוסכם אחרת.
 • החוק קובע, כי בין יום עבודה למשנהו תחול הפסקה של 8 שעות לפחות.

שבוע עבודה מלא

הרחבות

ענף הרחבה
עובדי אולמות וגני אירועים אורך משמרת לילה הנו 6 שעות, ולכן זכאי עובד בענף זה לגמול שעות נוספות החל מהשעה השביעית. למידע נוסף ראו גמול עבור שעות נוספות במשמרת לילה לעובדי אולמות וגני אירועים.
עובדי קבלן (חברות כוח אדם)
 • שעות העבודה הנדרשות למשרה מלאה במגזר הפרטי בלבד מופחתות מ- 186 ל-175 שעות בחודש.
 • משמעות ההטבה בפועל היא תוספת של 6% לחישוב התשלום עבור "זכויות נילוות" (למשל דמי חופשה ודמי הבראה), במצב בו עובדים את אותו מספר שעות.
עובדי ענף המלונאות על-פי צו ההרחבה בענף המלונאות , שבוע העבודה של עובדים קבועים הנו 5 ימים בשבוע, 40 שעות שבועיות. יום עבודה בן 8 שעות עבודה (לא כולל הפסקות), משמרת לילה בת 6 שעות עבודה ו-20 דקות, ומשמרת ערב בת 7 שעות עבודה ו-20 דקות. ביום ו' ובערב יום העצמאות עובדים 7 שעות, בתשלום של 8 שעות ובשאר ערבי החג עובדים 6 שעות, בתשלום של 8 שעות.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים