יום עבודה ושבוע עבודה (מושג)

יום עבודה מחושב לפי בסיס של 9 שעות
שבוע עבודה מחושב לפי בסיס של 43 שעות
חודש עבודה מחושב לפי בסיס של 186 שעות

ערך זה מפרט את אורכם של יום עבודה ושבוע עבודה, שכל העסקה בשעות שמעבר להם מזכה בגמול עבור שעות נוספות.

יום עבודה מלא

  • לפי חוק שעות עבודה ומנוחה יום עבודה מלא כולל 8 שעות עבודה ביום רגיל. בצו הרחבה בדבר המעבר לשבוע עבודה מקוצר, קוצר שבוע העבודה ל- 5 ימים ויום עבודה נקבע ל-9 שעות.
  • במקום עבודה שבו עובדים 8 שעות ביום, ששה ימים בשבוע, בערב חג לא יעלה יום עבודה על 7 שעות. במקומות עבודה שבהם עובדים 9 שעות ביום, חמישה ימים בשבוע, יום העבודה בערב החג יהיה עד 8 שעות. בערב יום כיפור יעבדו העובדים 6 שעות בתשלום של 9 שעות. במקומות עבודה שבהם עבדו בערבי חג 6 שעות בתשלום של 8 שעות ימשיכו העובדים לעבוד 6 שעות בתשלום של 8 שעות.
  • במקרים הבאים, יום עבודה מלא כולל 7 שעות וכל שעה מעבר תיחשב לשעה נוספת:
    • משמרת לילה - משמרת שלפחות שעתיים מתוכה הן בין השעות 22:00 ל-06:00.
    • ביום שלפני יום המנוחה השבועי (יום שישי, ליהודים).
  • השעות שצויינו לעיל אינן כוללות הפסקה, אלא אם הוסכם אחרת.
  • החוק קובע, כי בין יום עבודה למשנהו תחול הפסקה של שמונה שעות לפחות.

שבוע עבודה מלא

הרחבות

ענף הרחבה
זכויות מלצרים ועובדי אירועים אורך משמרת לילה הנו 6 שעות, ולכן זכאי עובד בענף זה לגמול שעות נוספות החל מהשעה השביעית.

חקיקה ונהלים