ייצוג על ידי סניגור ציבורי בהליך פלילי (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

סניגור ציבורי הוא עורך דין הממומן על-ידי המדינה, במקרים מסוימים, על מנת לייצג חשודים, עצורים, או נאשמים בהליך פלילי (בתחום המשפט האזרחי ניתן סיוע חינם מהאגף לסיוע משפטי)
נאשמים ומערערים מחויבים בתשלום אגרה עבור ייצוגם על-ידי סניגור ציבורי
הזכאות לייצוג על-ידי סניגור ציבורי משתנה ממקרה למקרה. לבירור הזכאות יש לפנות אל לשכת הסניגוריה הציבורית הקרובה לאזור המגורים
למידע נוסף ראו באתר משרד המשפטים

כל אדם שהוא נאשם, עצור או חשוד, רשאי להיות מיוצג על-ידי עורך דין בהליך פלילי המתנהל נגדו, אך במקרים מסוימים ישנה זכאות לקבל ייצוג על-ידי סניגור ציבורי שהמדינה מממנת את שכרו והוצאותיו.

 • נאשמים ומערערים מחויבים בתשלום אגרה עבור ייצוגם על-ידי סניגור ציבורי.

מי זכאי?

 • הזכאים לקבלת ייצוג על-ידי הסניגוריה הציבורית מוגדרים בסעיף 18 לחוק הסניגוריה הציבורית.
 • הזכאות משתנה ממקרה למקרה, בהתאם לסוג ההליך המשפטי, חומרת העבירה ומצבו הכלכלי של מי שמבקש לקבל את השירות. בחלק מהמקרים נבדק מצבו הכלכלי של הפונה, ובמקרים אחרים הזכאות אינה מותנית בבדיקת המצב הכלכלי.
 • להלן המקרים העיקריים בהם ניתן לקבל ייצוג מטעם הסניגוריה הציבורית:

נאשמים

 • נאשם בעבירה חמורה בביהמ"ש המחוזי (10 שנות מאסר או יותר).
 • נאשם שהתביעה מבקשת להטיל עליו מאסר בפועל.
 • נאשם שהוא חסר אמצעים, המואשם בעבירה שעונשה 5 שנות מאסר או יותר.
 • נאשם עם מוגבלות - אילם, עיוור, חירש, או מי שיש חשש שהוא עם לקות נפשית או מוגבלות שכלית.
 • נאשם קטין (למעט עבירות תעבורה קלות).
 • נאשם שבית המשפט הורה למנות לו סניגור.
 • נאשם שהוזמן לדיון במסגרת "יום הקראות".

עצורים ואסירים

מקרי זכאות נוספים

תהליך מימוש הזכות

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים