ירושה של בן זוג מאותו מין (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

בני זוג מאותו מין עשויים לרשת את בני זוגם בדומה לידועים בציבור
בתי המשפט הכירו בחלקם בזכויות של ידועים/ות בציבור, מאותו מין, לרשת את בני/בנות זוגם/ן, אולם אין הלכה משפטית מחייבת בסוגיה זו
בני זוג יכולים לערוך צוואה ובה להוריש אחד לשני את רכושם לאחר מותם

בני זוג מאותו מין עשויים להיות זכאים לזכויות ירושה בדומה לזכויותיהם של ידועים בציבור.

  • בתי המשפט בישראל הכירו במהלך השנים בזכויות ירושה של בני זוג מאותו מין בדומה לזכויות הירושה של ידועים בציבור הטרוסקסואליים.
  • עם זאת חלק מבתי המשפט בעבר סירבו להכריז על בן/בת זוג מאותו מין כיורש/ת חוקי/ת של בן/בת זוגו/ה המנוח/ה, מהטעם שסעיף 55 לחוק הירושה מעניק את זכויות הירושה ל"איש ואישה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה", ואילו בני זוג מאות מין לא יכולים להיחשב כ"איש ואישה".
  • פסק הדין האחרון בסוגיה זו קבע כי יש לאפשר לבן זוג מאותו מין לרשת את בן זוגו המנוח בדומה לידועים בציבור הטרוסקסואלים.
  • עמדת היועץ המשפטי לממשלה תומכת במתן זכויות ירושה אלה.
  • מכיוון שבית המשפט העליון לא הכריע בסוגיה זו, אין הלכה משפטית מחייבת, ועל כן מומלץ לבני זוג מאות מין, המעוניינים להבטיח כי בן/בת זוגן/ם יהיה/תיהיה היורש/ת שלהם/ן לאחר מותם/ן, לערוך מבעוד מועד צוואה אשר תבטיח את העברת העיזבון לבני זגום לאחר מותם. בדרך זו ניתן להימנע מחוסר הוודאות המשפטית ומהתלות בפסיקת בית המשפט.

מי זכאי?

פסקי דין

חקיקה ונהלים