כל-זכות:דיווח עדכני ל- 2017

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

במסגרת מחויבותנו לשקיפות אירגונית אנחנו חושפים לא רק נתוני עבר אלא גם מידע על השנה השוטפת.

הדו"חות הכספיים שלנו צפויים להתפרסם בסביבות יוני 2018. הנתונים הכספיים מוצגים מתוך התזרים.

תקציב

  • התקציב המאושר ל-2017 הינו כ- 2.4 מליון שקל כולל כ- 650,000 ש"ח הוצאות בשווה כסף (in-kind).
  • ההוצאה בראשית השנה מתבססת על הוצאה חודשית של כ- 135,000 ש"ח
  • התקציב מבוסס על:
  • כמעט כל התקציב יוצא להוצאות שכר

שכר

  • שכר העובדים ברוטו, בהנחה שכולם עובדים במשרה מלאה (180 שעות) נע בין כ- 8,000 ש"ח ל- 18,000 ש"ח
  • רוב העובדים עובדים במשרה חלקית

תרומות והכנסות - שנת 2017- נתונים שוטפים מעודכנים ל- 30.06.2017

תרומות למיזם (סכומים מעוגלים)

תורם סכום הערות
הקרן המשפחתית על שם תד אריסון (ישראל) בע"מ 100,000 דולר
משפחת קורן 250,000 ש"ח המשך תמיכה מ- 2010.
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ 30,000 ש"ח המשך תרומה מ- 2012
ידידות טורונטו 21,500 ש"ח מיקוד בנושא חרדים. המשך תמיכה מ- 2015
בנק לאומי לישראל בע"מ 20,000 ש"ח המשך תרומה מ- 2015
מרכז רקמן באו' בר אילן 16,250 ש"ח פרויקט זכויות נשים בסיוע של ה- EU
בנק הפועלים 10,000 ש"ח פועלים בקהילה. המשך תרומה מ- 2016
תורמים פרטיים בארץ ובחו"ל (ישראלים) 48,500 ש"ח כולל תרומות דרך האינטרנט ועיגול לטובה

הכנסות עצמיות

נושא סכום הערות
מיזמים משותפים עם ממשלת ישראל 80,200 ש"ח
הדרכות 10,250 ש"ח הדרכות והרצאות

תרומות נוספות