לידת בית (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

לידת בית היא לידה שאינה מתבצעת בחדר לידה בבית חולים מוכר, אלא בבית היולדת
לידת בית בליווי איש מקצוע כפופה להוראות משרד הבריאות
החל מה-01.06.2017 גם מי שיולדת בלידה ללא אשפוז עשויה להיות זכאית למענק לידה (ראו פרטים בהמשך)

טפסים:


לידת בית היא לידה שאינה מתבצעת בחדר לידה בבית חולים מוכר, אלא בבית היולדת לאחר תכנון מראש ומתוך בחירה של היולדת.

 • החוק בישראל מתיר לידות בית, אולם אסור להפעיל מקום ללידות בית שאינו מוסד רפואי, ורק רופא או מיילדת רשאים לעסוק בלידות בית כמקצוע.
 • אישה רשאית ללדת בביתה ללא סיוע של איש מקצוע, אולם אם היא מקבלת סיוע מאיש מקצוע, איש המקצוע כפוף להוראות משרד הבריאות באשר לאופן ביצוע לידת הבית.
 • משרד הבריאות ממליץ ליולדת שילדה בבית כי היולדת והיילוד יגיעו לבדיקה בבית חולים במהלך 24 השעות הראשונות לאחר הלידה.

מי זכאי?

 • ככלל, לכל אישה הזכות והחופש לבחור היכן ללדת.
 • אם האישה מתכוונת לקבל סיוע מקצועי ממיילדת או מרופא, אנשי המקצוע כפופים להוראות לגבי ביצוע לידת הבית. בסיוע מקצועי, ניתן לתכנן מראש ולבצע לידת בית רק בהתקיים כל התנאים הבאים:
  1. הריון עם עובר אחד במצג ראש.
  2. לידה בשבוע הריון 37 - 41.
   • אם עברו 40 שבועות ועוד 6 ימים מתחילת ההריון, יש לוודא ציון ביופיזיקלי תקין לפחות שלושה ימים לפני הלידה.
  3. משקל העובר המוערך הוא 2.5 ק"ג - 4 ק"ג.
  4. היולדת מצהירה על מצבה הבריאותי.
   • אם למיילדת יש חשש לגבי כשירותה הבריאותית של היולדת לעבור לידת בית, עליה לבקש אישור מהרופא המטפל.
   • במקרים של מחלה כרונית, מוגבלויות שיכולות להשפיע על מהלך הלידה או על היילוד או מחלה זיהומית פעילה של היולדת, נדרש תמיד אישור מהרופא המטפל.
  5. גילה של היולדת הוא לפחות 18. במקרה שגילה הוא בין 17 - 18, נדרשת הסכמת ההורים וחתימתם. מתחת לגיל 17 לא ניתן לבצע לידת בית.
  6. קיים תיעוד בכתב על ההיסטוריה הרפואית (כולל זו שקשורה להריון ולידה) של היולדת.
  7. קיים תיעוד מעקב בהריון הנוכחי שבוצע על ידי רופא ומיילדת בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
  8. בוצעה סקירת מערכות במהלך ההירון ויש תיעוד על כך.
  9. נשלל החשד לסוכרת ויש על כך תיעוד.
 • משרד הבריאות אוסר על אנשי מקצוע לבצע לידת בית במצבי הריון מסוימים, גם אם היולדת עונה על כל התנאים הנ"ל. למידע נוסף ראו חוזר מינהל רפואה במשרד הבריאות בנושא לידות בית.

תהליך מימוש הזכות - לידת בית בליווי איש מקצוע

 • יש ליצור קשר עם מיילדת או רופא מומחה המורשים בקבלת לידת בית.
 • יש לקבל הסכמה מדעת של היולדת בכתב על גבי טופס בקשה והסכמת האישה ללידת בית, לאחר מתן הסבר מפורט מהמיילדת או הרופא המטפלים, הכולל לפחות את כל המידע הכלול בטופס.
 • הרופא או המיילדת ידריכו את היולדת מבעוד מועד באשר לסימני לידה פעילים.
 • המיילדת או הרופא ייעו אל היולדת תו שעה מרגע שבו הודיעה כי הופיעו אצלה סימנים של לידה פעילה.
 • בתום הלידה יבצע הרופא או המיילדת בדיקה ליילוד.
 • על הרופא או המיילדת לבצע השגחה צמודה במשל שעתיים לאחר הלידה.
 • על הרופא או המיילדת לבקר את היולדת יממה לאחר הלידה.
 • הרופא או המיילדת יציידו את היולדת בפרטי התקשרות אליהם.
 • בסיום לידת בית ללא סיבוכים, יש ליידע את היולדת שבתוך יממה מהלידה על היילוד להיבדק על ידי רופא ילדים. יש לעודד את היולדת לפנות לבית החולים לשם בדיקתה, לשם בדיקת היילוד ולשם רישומו המסודר בתוך 24 שעות מהלידה.
 • בכל חריגה ממהלך התקין של הלידה יש להעביר את היולדת לבית חולים.

תנאים הכרחיים בסביבת היולדת ללידת בית עם איש מקצוע

 • יש לוודא מראש כי בית היולדת מתאים ללידת בית -יש בו מים זורמים חמים, חשמל, חימום, טלפון, והוא נקי.
 • יש לוודא כי גודלו של החדר המיועד ללידה הוא לפחות 10 מ"ר.
 • מקום הלידה אינו רחוק מבית החולים, שבו יש חדר לידה, וניתן להגיע לבית חולים תוך 30 דקות מרגע שהוחלט על כך.

מורשים לבצע לידות בית

 • היחידים שמורשים לעסוק בלידת בית הם:
 1. מיילדת שרשומה בפנקס המיילדות בישראל, בעלת וותק של שלוש שנות עבודה בחדר לידה מוכר בישראל, ולאחר שהתנסתה ב-10 לידות בית שבהן נכחה מיילדת בית מנוסה.
 2. רופא מומחה ביילוד וברפואת נשים, בעל רשיון ותעודת מומחה בישראל, שעוסק או שעסק במיילדות בחדר לידה מוכר בישראל במשך 3 שנים לפחות.

זכאות למענק לידה

 • עד יום 01.06.2017, היו זכאיות למענק לידה מהמוסד לביטוח לאומי רק יולדות שילדו בבית חולים או יולדות שלא ילדו בבית חולים, אך אושפזו בבית החולים בתוך 24 שעות מרגע הלידה.
 • החל מה-01.06.2017 גם מי שיולדת בלידה ללא אשפוז עשויה להיות זכאית למענק לידה.
 • למימוש הזכאות יש למסור למשרד הבריאות תצהיר של מיילדת או אישור של רופא על כך שהם נכחו בלידה והלידה התקיימה בהתאם להוראות חוזרי משרד הבריאות לגבי לידות בית.

חשוב לדעת

 • בכל שלב בלידת בית רשאית היולדת לבקש לעבור לבית חולים, ועל המיילדת או הרופא לכבד את בקשתה.
 • על פי משרד הבריאות, התנאים המיטביים ללידה בטוחה, הם בחדר לידה בבית חולים מוכר ומורשה.
 • ככלל, עלות לידת בית אינה מכוסה על-ידי ביטוחי הבריאות.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.