מושגי יסוד בפנסיה וחיסכון ארוך טווח

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

פורטל זה מרכז את מושגי היסוד הקשורים בחיסכון פנסיוני של שכירים ועצמאיים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר אגף שוק ההון מפקח על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים ראו הסבר לתהליך פניות הציבור
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה במשרד הכלכלה הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים