מחיקת רישום פלילי לחיילים על עבירות שביצעו לפני שירותם הצבאי (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

חיילים הנמצאים חצי שנה לפני שחרורם, רשאים (בהתאם לתנאים) להגיש בקשה למחיקת רישום פלילי על עבירות שביצעו טרם גיוסם לצה"ל
למידע נוסף, ראו באתר משרד המשפטים

חיילים הרשומים במשטרת ישראל על עבירות פליליות שעברו טרם גיוסם לצה"ל, רשאים, בהתאם לתנאים שיפורטו, להגיש בקשה למחיקת הרישום הפלילי.

מי זכאי?

 • חייל ששירת 18 חודשים לפחות בשירות חובה ואשר עומד בתנאים הבאים:
  • גילו של החייל בזמן הגיוס לא היה מעל 23 שנים.
  • אין לחייל הרשעות מבית דין צבאי.
  • לא היו לחייל הרשעות מבית משפט אזרחי במהלך שירותו בצה"ל.
  • לא היו לחייל יותר מ-6 הרשעות בבית דין משמעתי.
  • לא היו לחייל יותר מ-14 ימי נפקדות במהלך השירות הצבאי.
  • החייל לא נידון ליותר מ-35 ימים של מחבוש בשנתיים הראשונות של השירות הצבאי, ולא יותר מ-7 ימים בשנה השלישית של השירות הצבאי.

תהליך מימוש הזכות

 • בין 3 ל-6 חודשים לפני שחרורו של החייל משירות סדיר בצה"ל, עליו להגיש בקשה למחיקת הרישום הפלילי.
 • החייל ימלא את הבקשה על גבי טופס בקשה למחיקת עבר פלילי.
 • הבקשה תוגש דרך מפקדו של החייל, שימלא את חלקו השני של הטופס וייצרף אליו את גיליון ההתנהגות של החייל.
 • ניתן לצרף מסמכים שונים הרלוונטיים לבקשה.
 • הבקשה מועברת למזכירות הוועדה הממליצה למתן חנינה לבעלי עבר פלילי - ועדה שחבריה הם קצין חינוך ראשי, נציג ממערך מקא"ם, נציג מיט"ב וראש מדור חנינות ועיון בעונש.
 • החייל המבקש יופיע בפני הוועדה, המתכנסת אחת לחצי שנה.
 • במקרים מיוחדים, הוועדה רשאית להמליץ על מחיקת הרישום הפלילי גם אם החייל לא עמד בכל התנאים.
 • כמו כן, במקרים מיוחדים הוועדה רשאית שלא להמליץ על מחיקת הרישום הפלילי, למרות שהחייל עמד בתנאים.
 • המלצת הוועדה מועברת לידי בית הנשיא ומשרד המשפטים ונלקחת בחשבון בעת ההחלטה על מתן החנינה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים