ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

כל גוף ציבורי המונה מעל 25 עובדים חייב למנות ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלות
כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך חייבים למנות ממונה תעסוקה, ללא קשר למספר העובדים, גם אם הם מונים פחות מ 25 עובדים
ממונה התעסוקה לאנשים עם מוגבלויות ייתן ייעוץ והדרכה לגבי חובות המעסיק בנושא תעסוקת אנשים עם מוגבלות, יקבל פניות בנושא ייצוג הולם, וייזום פעולות להגברת המודעות לייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות העובדים במגזר הציבורי ובשירות המדינה

במסגרת תיקון מס' 15 ל חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הוסף סעיף 9א הקובע שכל גוף ציבורי המונה מעל 25 עובדים חייב למנות ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלות.

  • על אף האמור למעלה, משרדי הממשלה ויחידות הסמך חייבים למנות ממונה תעסוקה, ללא קשר למספר העובדים, גם עם יש להם פחות מ 25 עובדים.
  • הממונה תעסוקה יכול להיות עובד ייעודי לנושא זה או עובד אחר מבין העובדים, הממלא גם תפקיד נוסף.

מהם תפקידי הממונה

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים