מעון יום בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

מעון יום הוא מסגרת טיפולית חינוכית לתינוקות ופעוטות הפועלת במתכונת יום ארוך
מעונות יום בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מופעלים על ידי גופים שקיבלו "סמל מעון" מטעם המשרד
למידע נוסף ראו באתר משרד הכלכלה
העברת הפיקוח על מעונות היום למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
הפיקוח על מעונות היום הועבר ממשרד הכלכלה למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. פרטים נוספים יעודכנו בהמשך, בהתאם לעדכון הנהלים. בשלב זה רוב המידע עדיין נמצא באתר משרד הכלכלה.

מעונות יום הנמצאים בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הם מסגרות טיפוליות חינוכיות עבור תינוקות ופעוטות בגילאי 3 חודשים עד 3 שנים, המופעלות על-ידי תאגיד כגון ארגון נשים, עמותה, מלכ"ר, חברה בע"מ או רשות מקומית, שקיבלו "סמל מעון" מטעם המשרד המפקח.

הרחבות ופרסומים