מענק הסתגלות לנשים נפגעות אלימות (נשים מוכות) (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אישה ששהתה למעלה מ-60 ימים במקלט לנשים נפגעות אלימות, ולא חזרה לביתה, זכאית לקבל מענק שיסייע לה בחייה החדשים לאחר צאתה מהמקלט
סכום המענק הוא 8,000 שקלים. בעבור כל אחד משני הילדים הראשונים הנמצאים עם האישה משולמת תוספת בסך 1,000 שקלים (נכון ליום 01.01.2012 - הסכומים מתעדכנים מדי שנה בהתאם לעליית המדד)
המענק אינו פוגע בזכאות לגמלת הבטחת/השלמת הכנסה

נשים ששהו מעל 60 יום במקלט לנשים נפגעות אלימות ולא חזרו לאחר מכן לביתן, זכאיות למענק הסתגלות בהתאם לתכנית הטיפולית-שיקומית שנקבעה בעבורן.

  • נשים עם ילדים יקבלו תוספת למענק בעבור כל אחד משני הילדים הראשונים.
  • סכום המענק הוא בגובה 8,000 שקלים והתוספת בעבור כל אחד משני הילדים הראשונים היא בסך 1,000 שקלים (נכון ליום 01.01.2012 - הסכומים מתעדכנים מדי שנה בהתאם לעליית המדד).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ערעור

  • אישה שבקשתה לקבל מענק הסתגלות נדחתה, רשאית להגיש תובענה לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 12 חודשים מיום יציאתה מהמקלט, או בתוך 6 חודשים ממועד ההחלטה בבקשתה (לפי המאוחר מבין התאריכים).

חשוב לדעת


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים