מענק חימום למקבלי קצבת זיקנה עם השלמת הכנסה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

מקבלי קצבת זיקנה או גמלת זיקנה מיוחדת בתוספת השלמת הכנסה המתגוררים ב"אזורים קרים" זכאים למענק חימום
המענק הוא משפחתי ומשולם באופן אוטומטי יחד עם קצבת הזיקנה של חודש אוקטובר
סכום המענק הוא 553 ש"ח (נכון לשנת 2017)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מענק חימום משולם בתנאים מסויימים למקבלי קצבת זיקנה עם השלמת הכנסה.

  • המענק הוא משפחתי ומצורף אוטומטית לקצבה המשולמת בחודש אוקטובר.
  • המענק הוא בסך 553 ש"ח, נכון לשנת 2017.
  • לפרטים על שיעורי המענק בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

  • זכאים למענק חימום, מי שעונים על שני התנאים הבאים:
    1. מי שמתגוררים, לפחות חודשיים, באזור המוגדר כ"קר", בהתאם לרשימה זו.
    2. הם מקבלים תוספת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) או לגמלת זיקנה מיוחדת באחד מהחודשים: אוקטובר, נובמבר או דצמבר באותה השנה.
  • מי שהתגורר לפני נובמבר 2013 ביישוב שהופיע ברשימת הישובים הזכאים להטבה, והחל ממועד זה אותו ישוב אינו כלול יותר ברשימה זו, יהיה זכאי להמשיך ולקבל את מענק החימום, כל עוד הוא ממשיך להתגורר ברציפות באותו יישוב. רשימת היישובים שהיתה זכאית למענק חימום לפני שנת 2013 מפורטת בתחתית העמוד הראשון בקישור זה (באותיות הקטנות שבהערת השוליים).

תהליך מימוש הזכות

  • המענק משולם אוטומטית יחד עם קצבת הזיקנה של חודש אוקטובר.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

מקורות