סיוע לניצולי שואה בעלי הכנסה נמוכה מהחברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ניצולי שואה בעלי הכנסה נמוכה, שעומדים בתנאי הזכאות, זכאים למענק רבעוני (אחת לשלושה חודשים) מהחברה להשבה
גובה המענק הרבעוני הנו 2,750 ש"ח לכל רבעון
בשל מאבק משפטי וקשיים כלכליים שפקדו את החברה להשבה, שילמה הרשות לזכויות ניצולי השואה במהלך 3 הרבעונים הראשונים של שנת 2016 , את כספי המענק ישירות לחשבונות הבנק של הניצולים הזכאים, במקום החברה להשבה
בתחילת ינואר 2017 העבירה החברה להשבה את כספי המענק של הרבעון האחרון לשנת 2016 , לניצולי השואה הזכאים
סיוע מהחברה להשבה אינו נחשב כהכנסה לצורך חישוב זכאות לקצבאות המוסד לביטוח לאומי

החברה להשבה מסייעת לניצולי שואה בעלי הכנסה נמוכה העומדים בקריטריונים באמצעות מענק רבעוני (אחת לשלושה חודשים).

 • גובה המענק הרבעוני עומד על 2,750 ש"ח לרבעון, אך סכום זה עשוי להשתנות שכן הוא תלוי בסכום הכסף שיתקבל בחברה להשבה עבור מימוש נכסים שלא אותרו להם יורשים.
 • המענק מופקד ישירות בחשבונות הבנק של הניצולים, בארבעה תשלומים שווים, אחד בכל רבעון, ללא צורך בהגשת בקשה.
 • בשנת 2016, בשל מאבק משפטי וקשיים כלכליים שפקדו את החברה להשבה, שילמה הרשות לזכויות ניצולי השואה, במהלך 3 הרבעונים הראשונים של שנת 2016 , את כספי המענק ישירות לחשבונות הבנק של הניצולים הזכאים, במקום החברה להשבה:
 • בתחילת חודש ינואר 2017, שילמה החברה להשבה את המענק הרבעוני האחרון לשנת 2016 בסך 2,750 ש"ח, לניצולי השואה הזכאים. הכספים הועברו ישירות לחשבון הבנק של הניצולים הזכאים.
 • בנוסף, בחודש ינואר 2017 שילמה החברה להשבה לניצולי השואה הזכאים גם מענק חד פעמי בסך 4,000 ₪ . זהו מענק מיוחד, בנוסף לתשלומים הרבעוניים, שניתן לזכאים באופן חד פעמי. בסך הכל בחודש ינואר 2017 שילמה החברה להשבה ניצולי השואה הזכאים סכום של 6,750 ₪ (סכום שכולל את התשלום הרבעוני ששולם, ואת המענק המיוחד).
 • במהלך שנת 2017, שילמה החברה להשבה את המענק הרבעוני לרבעון הראשון והשני של השנה. בסמוך לראש השנה קיבלו ניצולי שואה נזקקים, המוכרים על ידי החברה להשבה מענק בסכום של 2,750 ₪ מהחברה להשבה. מדובר בתשלום הרבעוני מספר 3 של 2017 (התשלום הוקדם לכבוד החג).
 • החברה אמורה להמשיך לשלם את המענקים בסך של 2,750 ש"ח לרבעון עד לסוף שנת 2017.


מי זכאי?

זכאי לקבלת הסיוע כל מי שזכאי ומקבל תגמול מכוח אחד מהחוקים הבאים:

תהליך קבלת הסיוע מהחברה להשבה

 • רשימה עדכנית של הזכאים מועברת לחברה על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר ומהלשכה לפיצויים אישיים מחו"ל, מדי חודש.
 • הסיוע מועבר ישירות לזכאים המופיעים ברשימה, בדרך של הפקדה ישירה לחשבון הבנק של הזכאים, על פי הפרטים המתקבלים מהרשות ומהלשכה.
 • מועד תשלום המענק: המענק ישולם בסוף כל רבעון , או בסמוך לכך.
 • ניצול שואה זכאי, אשר לא קיבל את ההטבות מהחברה להשבה, מוזמן ליצור קשר עם הרשות לזכויות ניצולי השואה בטלפון: 03-5682651 או עם החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בטלפון: 03-6135351.
 • לפרטים נוספים ראה באתר החברה להשבה.

חשוב לדעת

 • מענקים של החברה להשבה אינם נחשבים כהכנסה לצורך חישוב זכאות לקצבאות של המוסד לביטוח לאומי או לצורך חישוב הבטחת הכנסה.
 • המועד הקובע לתחילת זכאותו של ניצול שואה לקבלת המענק מהחברה הנו המועד בו הועבר שמו של הניצול לחברה על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר כמי שעונה להגדרת ניצול שואה נזקק על פי ההגדרות שלעיל.
 • החברה להשבה אינה מסייעת לניצולי שואה באופן רטרואקטיבי מיום תחילת הזכאות לקבלת תגמול מהרשות/מהלשכה - אלא רק מיום העברת השם לחברה, כאמור לעיל.
 • זכאותו של ניצול לקבלת סיוע מהחברה תיפסק במועד בו עודכנה החברה על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה כי הוא אינו עונה להגדרה של ניצול שואה נזקק, למעט במקרים בהם נודע לחברה, לפני קבלת ההודעה מהרשות, כי ניצול השואה נפטר.
 • המענק אינו ניתן להעברה, לערבות או לעיקול בכל דרך שהיא אלא לשם תשלום מזונות לפי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך.

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים