משכנתא

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

פורטל משכנתאות מרכז את המידע הנוגע לזכאויותיהם השונות של בעלי משכנתא וכן מידע על הזכאות לקבלת משכנתא ממשרד הבינוי והשיכון.


משכנתא היא שעבוד נכס במקרקעין כבטוחה להחזרת הלוואה. במרבית המקרים, אדם המבקש לרכוש נכס במקרקעין לוקח הלוואה לצורך רכישת הנכס ובתמורה הוא משעבד את הנכס כנגד ההלוואה.
משרד הבינוי והשיכון מעניק משכנתאות לזכאים לרכישת דירה בשוק הפרטי. על מנת לממש את הסיוע יש לקבל תעודת זכאות לסיוע ברכישת דירה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים