משפחת אומנה (מושג)

מתוך כל-זכות

הקדמה:

משפחת אומנה מהווה תחליף זמני למשפחה הטבעית של ילדים אשר הוריהם מתקשים בטיפול בהם

משפחת אומנה

 • משפחת אומנה נועדה בעיקר לילדים בגיל צעיר, אשר הוריהם מתקשים בטיפול בהם. משפחת האומנה מהווה תחליף זמני למשפחה הטבעית של הילד.
 • על משפחת האומנה להקנות לילד המתגורר עימה, כמו לילדיה שלה, את החוויות הקשורות בחיי משפחה תקינים ואשר תורמות ליכולתו לקיים קשרים רגשיים וחברתיים.
 • באומנה, שלא כבאימוץ, קיימת "השלמת הורות" בין ההורים האומנים להורים הביולוגיים, הממשיכים להיות הדמויות המרכזיות בחיי ילדם.
 • קיימים שני סוגי אומנה:
  • רגילה: לכל הילדים מגיל 0-18, כאשר העדיפות היא לקליטה עד גיל 12.
  • פוסט אשפוזית: לילדים אחרי אשפוז פסיכיאטרי, או כחלופה לאשפוז ומניעתו, מגיל 0-12.
 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים נושא בהוצאות אחזקת הילד.
 • כמו כן, המשרד מדריך ומלווה את משפחות האומנה באמצעות העמותות הפועלות מטעמו:

זכויות וחובות ההורים הטבעיים של הילד

 • הורי הילד נשארים האפוטרופוסים הטבעיים שלו, אלא אם בית המשפט קבע אחרת.
 • ההורים זכאים לקבל סיוע בהכנה לקראת חזרתו של הילד לביתם, כולל הכנת שאר הילדים שנשארו בבית.
 • במידת האפשר, תיעשה התחשבות בעמדתם של ההורים לגבי סוג החינוך הרצוי עבור ילדם (דתי, מסורתי או חילוני).
 • ההורים זכאים לקבל מידע שוטף על התקדמותו של הילד במשפחת האומנה.
 • ההורים אחראים למצב בריאותו של ילדם וצריכים לתת את הסכמתם כאשר נדרשת התערבות רפואית פולשנית.
 • ההורים חייבים להשתתף בהוצאות שהייתו של הילד במשפחת האומנה, בהתאם למבחני הכנסה.

חקיקה ונהלים

 • הוראה 14.2 לתע"ס מיום 20.12.2010 - הנהלים הנוגעים לסידור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) במשפחות אומנה לטיפול בהם ולפיקוח עליהם.

הרחבות ופרסומים