משתקמים

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

פורטל משתקמים עוסק באנשים עם מוגבלויות העונים להגדרה של משתקם המבקשים להשתלב בשוק העבודה ובזכויות השונות המגיעות להם.


חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים בעבודה מגדיר משתקם כאדם העובד במפעל שאינו מפעל מוגן ונקבע כי כושר העבודה שלו הוא פחות מ-20% מיכולת העבודה הרגילה באותו תפקיד ובאותו מקום עבודה.

חשוב: על-פי החוק, בין המשתקם לבין המעסיק לא חלים יחסי עבודה וזכויותיהם אינן זהות לאלו של שאר העובדים במשק.

ארגוני סיוע

  • לרשימה מפורטת של ארגוני סיוע בנושא תעסוקת אנשים עם מוגבלויות לחצו כאן.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים