נישואין בין יהודים

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

ריכוז מידע רלוונטי לנישואין בין יהודים

יהודים יכולים להינשא בישראל רק באמצעות בית הדין הרבני, אולם חלק מהסוגיות יכולות להתברר גם בבית המשפט לענייני משפחה. פורטל זה מרכז מידע הנוגע לנישואין בין יהודים.

תחום התוכן של פורטל זה נמצא בשלב ראשוני של הטמעה בכל-זכות
הפורטל שוחרר לציבור עם מידע חשוב אך עדיין לא מקיף את הנושא במידה מספקת. בתקופה הקרובה יורחב הפורטל במידע החסר.