נקודות זיכוי ממס הכנסה

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

כל עובד שהוא תושב ישראל זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי ממס הכנסה. בנוסף לכך, קיימים קריטריונים שונים המזכים בנקודות נוספות. ככל שעובד עומד ביותר קריטריונים, הוא יצבור מספר רב יותר של נקודות זיכוי.

ראו מחשבונים לחישוב נקודות זיכוי לפי מצב משפחתי באתר רשות המסים:


נקודת זיכוי היא סכום המקוזז ממס הכנסה שחל על עובד בשנת עבודה.
נכון לשנת 2018, שווי הנקודה 216 ש"ח לחודש ו-2,592 ש"ח לשנה.
משמעותה של הזכאות היא כי מתוך מס ההכנסה שעל עובד לשלם, יופחת סכום השווה למכפלה של מספר נקודות הזיכוי בשווי נקודת זיכוי.
נקודות זיכוי מקטינות את ערך המס לכל היותר לאפס, לכן הן מועילות רק לעובד שגובה החיוב שלו במס מגיע לערך נקודות הזיכוי שלהן הוא זכאי.

דוגמה:

ערכן השנתי של 3 נקודות זיכוי הוא 7,776 ש"ח (3 כפול 2,592 ש"ח, השווי השנתי של נקודת זיכוי אחת).

עובד הזכאי ל-3 נקודות זיכוי וסך מס ההכנסה שעליו לשלם נמוך מ-7,776 ש"ח, יוכל לנצל רק את חלקן של נקודות הזיכוי ששוויו בגובה מס ההכנסה שעליו לשלם (ולא יידרש כלל לשלם מס הכנסה).


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים