נקודות זיכוי ממס הכנסה בעד ילד עם לקות למידה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

הורים לילדים עם עיכוב התפתחותי בשל לקות למידה חמורה עשויים לקבל 2 נקודות זיכוי ממס הכנסה
שווי ההטבה הוא 5,160 ש"ח לשנה ו-430 ש"ח לחודש
ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיביים עבור 6 השנים הקודמות לתאריך הבקשה
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים

טפסים:

הורים לילדים עם עיכוב התפתחותי בשל לקות למידה חמורה עשויים לקבל שתי נקודות זיכוי שנתיות ממס הכנסה, בהתאם לכללי הזכאות.

מי זכאי?

 • עובד/ת תושב ישראל שילדו, או ילדו של בן זוגו, הוא עם עיכוב התפתחותי בשל לקות למידה חמורה והוחלט על-ידי ועדת השמה להפנותו לאחת מהמסגרות הבאות:
  • גן לחינוך מיוחד
  • בית ספר לחינוך מיוחד
  • כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר לחינוך רגיל (לא כיתה מקדמת או משלבת)
  • "מסלול 07" (תגבור בלימודים) בתיכון (כיתות ט' - י"ב)

תהליך מימוש הזכות

 • לקבלת נקודות הזיכוי יש לפנות אל משרדי פקיד השומה באזור המגורים.
 • המסמכים שאותם יש להגיש:
 • הזכאות תיקבע משנת המס שבה הופנה הילד לחינוך מיוחד ועד למעבר לחטיבה הבאה (בין הגן ליסודי, בין היסודי לחטיבת ביניים ובין חטיבת הביניים לתיכון), כל עוד קיימת הפניה של ועדת השמה.

חשוב לדעת

 • החלטתה של ועדת ההשמה להפנות את הילד למסגרת החינוך המיוחד מוכיחה כי קיימת לקות למידה חמורה וחריגה ביחס להתפתחות הרגילה, ולכן לא נדרש לצרף אישור רפואי לגבי הלקות.
 • הזיכוי הוא על משכורת אחת של ההורים, וניתן גם לחלק את נקודות הזיכוי בין ההורים על-פי בקשתם. אם הילד נמצא במשמרתו של אחד מההורים, ניתן לבקש שנקודות הזיכוי יינתנו להורה זה בלבד.
 • הורים זכאים לקבלת החזרי מס רטרואקטיביים עבור שש השנים הקודמות לתאריך הבקשה (ובלבד שהזכאות היתה קיימת במהלך אותן שנים), בתוספת ריבית והצמדה כמקובל במס הכנסה. לקבלת ההחזר יש להגיש בקשה להחזר מס לרשות המסים. למידע נוסף ראו החזר מס הכנסה.
 • במקרה שקיימות הוצאות עבור ילד הנמצא בדיור חוץ-ביתי, יכולים ההורים לבחור בין שתי נקודות זיכוי אלה לבין זיכוי על הוצאות אחזקת הילד בדיור החוץ ביתי (אם הוצאותיהם השנתיות על המוסד שבו שוהה הילד עולות על שמינית מהכנסתם החייבת).

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים