נקודות זיכוי ממס הכנסה ל"הורה אחד" עבור גידול ילדיו (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

"הורה אחד" זכאי לנקודת זיכוי אחת בגין גידול ילדיו, ללא קשר למספר הילדים (וזאת בנוסף לנקודות הזיכוי האחרות המוענקות לו בגין כל ילד)
"הורה אחד" הוא הורה לילד, שהורהו השני אינו בחיים או שזהותו של ההורה השני אינה רשומה במרשם האוכלוסין.
שווי ההטבה הוא 2580 ש"ח לשנה ו-215 ש"ח לחודש
לחישוב נקודות הזיכוי עד שנת 2016 (כולל) ראו מחשבון נקודות זיכוי הרלוונטי עד 31.12.2016 באתר רשות המסים
לחישוב נקודות הזיכוי לשנים 2018-217 ראו מחשבון נקודות זיכוי לשנים 2018-2017 באתר רשות המסים

"הורה אחד" זכאי לנקודת זיכוי אחת בגין גידול ילדיו (ללא קשר למספר הילדים). ההטבה ניתנת החל משנת המס בה נולד הילד ועד לשנה שבה ימלאו לו 18.

 • "הורה אחד" הוא הורה לילד, שהורהו השני אינו בחיים או שזהותו של ההורה השני אינה רשומה במרשם האוכלוסין.

נקודת הזיכוי הזו ניתנת להורה בנוסף לנקודות הזיכוי האחרות המוענקות לו בגין כל ילד. (לפירוט מלוא נקודות הזיכוי הניתנות בגין כל ילד ראו טבלה בהמשך).

מי זכאי?

 • תושב ישראל אשר מנוכה משכרו מס הכנסה, ושהוא "הורה אחד" לילד (כלומר ההורה השני של הילד אינו בחיים, או שהילד נרשם במרשם האוכלוסין ללא פרטי ההורה השני).

תהליך מימוש הזכות

 • לשם מימוש הזכות יש למלא טופס 101 ולמסור אותו לידי המעביד, לפני שמסתיימת שנת המס (כלומר לפני סוף חודש דצמבר).
לברר מה צריך לצרף
הערה מאת שרון הורנשטיין 21:10, 3 במרץ 2012 (IST)

חשוב לדעת

ריכוז נקודות הזיכוי השונות הניתנות להורים לילדים

גיל הילד בשנת המס נקודות זיכוי ממס הכנסה להורה לילד עד גיל 18 (לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים/להורה שהילד בחזקתו) נקודות זיכוי ממס הכנסה להורה לילד עד גיל 5 (לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים/להורה שהילד בחזקתו) סה"כ נקודות זיכוי לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים/להורה שהילד בחזקתו נקודות זיכוי ממס הכנסה להורה לפעוט מתחת לגיל 6

(לאב/להורה שאינו מקבל את קצבת הילדים/להורה שהילד אינו בחזקתו)

שנת הלידה 1.5 (או חצי נקודה, אם ההורה בוחר לדחות נקודה לשנה הבאה) - 1.5 1.5
השנה שבהלכה יחגוג הילד יום הולדת שנה 1 (או 2, אם ההורה דחה את קבלת הנקודה משנה שעברה) 1.5 2.5 2.5
השנה שבהלכה יחגוג הילד יום הולדת שנתיים 1 1.5 2.5 2.5
השנה שבהלכה יחגוג הילד יום הולדת 3 1 1.5 2.5 2.5
השנה שבהלכה יחגוג הילד יום הולדת 4 1 1.5 2.5 2.5
השנה שבהלכה יחגוג הילד יום הולדת 5 1 1.5 2.5 2.5
בכל אחת מהשנים שבהלכן יחגוג הילד ימי הולדת 6 עד 17 1 - 1 -
השנה שבהלכה יחגוג הילד יום הולדת 18 1/2 - 1/2 -
דוגמה:

הורה יחיד (שההורה השני אינו בחיים או אינו ידוע) עם שני ילדים שבשנת 2017 ילד אחד יהיה בן שנתיים וילד אחד בן 8

 • אותו הורה יקבל הן את נקודות הזיכוי שמיועדות לאב והן את נקודות הזיכוי שמיועדות לאם.
 • מספר נקודות הזיכוי של של אותו הורה יהיה 9.25 (אם זה גבר) או 9.75 (אם זו אישה) לפי החישוב הבא:
  • בגין הילד שיחגוג שנתיים בשנת 2017 - 5 נקודות, לפי הפירוט הבא:
  • בגין הילד שיחגוג 8 שנים בשנת 2017 - נקודה אחת המוענקת עבור ילדים עד גיל 18.
  • בנוסף יקבל אותו 2.25 נקודות זיכוי כתושבת ישראל ואם מדובר באישה היא תקבל בנוסף עוד 1/2 נקודת זיכוי בשל היותה אישה עובדת.
  • בנוסף יקבל ההורה נקודת זיכוי אחת נוספת (בלי קשר למספר הילדים) בשל היותו הורה יחיד.


ארגוני סיוע

ארגוני סיוע למשפחות חד הוריות:

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים