סיוע ברכישת דירה (משכנתא) ליוצאי אתיופיה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

משרד הבינוי והשיכון מעניק סיוע מוגדל ברכישת דירה ליוצאי אתיופיה שהם חסרי דירה
למידע נוסף, ראו סיוע מוגדל ליוצאי אתיופיה באתר משרד הבינוי והשיכון
כמו כן, בשנים 2017-2020 תיפתח בתחילת כל שנה הרשמה לתכנית הלוואות לדיור למשפחות יוצאי אתיופיה - ראו מידע נוסף באתר התכנית

משרד הבינוי והשיכון מעניק סיוע ברכישת דירה למשפחות יוצאי אתיופיה שהם חסרי דירה.

 • במסגרת תכנית הסיוע הקבועה, ניתן לזכאים סיוע מוגדל ברכישת דירה.
 • בנוסף, במסגרת תכנית חדשה שנפתחת בתחילת כל שנה בשנים 2017–2020, ניתנות הלוואות בתנאים מועדפים בהתאם לתנאי הזכאות ולהגרלה שנערכת בין הנרשמים.
 • מי שעונים על תנאי הזכאות יוכלו לקבל סיוע במסגרת אחת מהתכניות בלבד.

תכנית הסיוע החדשה

 • בעקבות החלטת הממשלה מיום 05.01.2017, אושרה תכנית חדשה בתחום ההלוואות לדיור ליוצאי אתיופיה, לשנים 2017–2020.
 • למידע נוסף על תכנית ההלוואות החדשה, ראו באתר התכנית.

תנאי התכנית

 • במסגרת התכנית החדשה ניתנת הלוואה לדיור בסכום של עד 600,000 ש"ח, לתקופה של עד 25 שנה, צמודה למדד המחירים לצרכן.
 • ההלוואה ניתנת בתנאי ריבית מיוחדים:
  • ב-10 שנים הראשונות - ללא ריבית (0%).
  • ב-15 השנים הבאות - בריבית שנתית בשיעור של 2%.
 • זכאים שייקחו הלוואה משלימה בסכום הנמוך מ-600,000 ש"ח, לא יידרשו להון עצמי בשיעור של 25% אלא של 5% בלבד.

מי זכאי?

 • מי שעונה על הגדרת חסר דירה והוא יוצא אתיופיה, כלומר הוא, או אחד מהוריו, נולד באתיופיה.
 • במקרה של בני זוג, מספיק שאחד מהם יהיה יוצא אתיופיה.
 • הזכאות היא ליוצאי אתיופיה חסרי דירה המשתייכים לאוכלוסיות הבאות:
  • זוג נשוי או זוג "ידועים בציבור" המקיימים משק בית משותף (עם או בלי ילדים).
  • הורה עצמאי עם לפחות ילד אחד שהוא רווק עד גיל 21, המתגורר עם ההורה דרך קבע ונמצא בחזקתו.

תהליך מימוש הזכות

 • בתחילת כל שנה נפתחת הרשמה חדשה לתכנית הסיוע. ההרשמה בשנת 2017 הסתיימה ב- 18.04.2017.
 • במהלך תקופת ההרשמה יש לפנות לאחד מסניפי הבנקים למשכנתאות ולהוציא תעודת זכאות. ההליך כרוך בתשלום של 70 ש"ח.
 • לצורך הוצאת התעודה, יש להגיע לסניף הבנק למשכנתאות עם המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות (כולל נספחים) של שני בני הזוג. אם שני בני הזוג נולדו בארץ, יש להביא צילום תעודת זהות של אחד מהוריהם שנולד באתיופיה.
  • זוגות נשואים יציגו תעודת נישואין.
  • גרושים יציגו תעודת גירושין והסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין בסמוך ולפני הגירושין.
  • אלמנים יציגו תעודת פטירה של בן או בת הזוג.
  • הורים עצמאיים יציגו תעודת גירושין, הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין בסמוך ולפני הגירושין ותצהיר על מגורים ללא ידוע בציבור.
  • ידועים בציבור יציגו טופס הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור, שחתמו עליו בפני עורך דין. אם בני הזוג מחזיקים ב"תעודת זוגיות" מטעם ארגון משפחה חדשה, אין צורך לחתום על הטופס בפני עורך דין אלא רק בפני מנהל הסניף.
 • בעת הנפקת תעודת הזכאות יש לחתום בפני פקיד הבנק על טופס מידע לנרשמים בנושא תכנית הלוואות ליוצאי אתיופיה בתנאים מיוחדים וחתימה על הצהרה.
 • בסיום ההרשמה תיערך הגרלה בין כל הזכאים, וייקבעו הזוכים (250 זוכים בשנת 2017)..
 • כשבועיים לאחר תום ההרשמה, יקבלו כל הזכאים שנרשמו (כולל מי שלא זכו) את תוצאות ההגרלה. הזוכים יקבלו הסבר לגבי המשך התהליך לצורך מימוש הסיוע.
 • בתחילת כל שנה תיפתח הרשמה חדשה, שבה יוכלו להשתתף גם מי שכבר השתתפו בהגרלות קודמות.
 • הזכאות למימוש הסיוע מוגבלת לתקופה של 4 חודשים. במהלך תקופה זו על הזוכים לרכוש דירה ולחתום על הסכם הלוואה עם הבנק.
 • מי שלא יחתום על הסכם הלוואה בתוך 4 חודשים יאבד את זכאותו לקבלת הסיוע מתוקף זכייתו בהגרלה, וזכאותו תועבר לנרשם הבא בתור על-פי תוצאות ההגרלה. עם זאת, ישנה אפשרות לבקש הארכה של תקופת הזכאות (ראו ועדת חריגים בהמשך).
 • קבלת כספי ההלוואה תהיה אפשרית עד שנה ממועד חתימת חוזה הרכישה.

ועדת חריגים

 • מי שזכו בהגרלה ולא הספיקו להשלים את הליך החתימה על הסכם הרכישה ועל הסכם ההלוואה בתוך 4 חודשים, רשאים לפנות לוועדת חריגים ולבקש הארכה.
 • הפנייה לוועדת החריגים אפשרית רק 3 שבועות עד חודש לפני סיום מועד תקופת הזכאות למימוש הסיוע.
 • הפנייה תיעשה על-ידי העברת מכתב מנומק לבנק. במכתב יש לפרט את הסיבה לבקשת ההארכה ולצרף מסמכים רלוונטיים נוספים.

חשוב לדעת

 • ניתן לממש את ההלוואה בתכנית הסיוע החדשה גם עבור רכישת דירה במסגרת תכנית מחיר למשתכן (במתכונת החדשה והישנה) ותכנית מחיר מטרה.

תכנית הסיוע הקבועה

 • במסגרת תכנית הסיוע הקבועה של משרד הבינוי והשיכון ניתן סיוע מוגדל ליוצאי אתיופיה חסרי דירה, בהתאם לתנאי הזכאות שיפורטו בהמשך.
 • ראו מידע על תכנית הסיוע הקבועה באתר משרד הבינוי והשיכון.

תנאי התכנית

 • בתכנית הסיוע הקבועה ליוצאי אתיופיה המעוניינים לרכוש דירה, מחיר הדירה המועמדת לרכישה צריך להיות:
 • ההלוואות ניתנות לתקופה של 28 שנים.
 • בני הזוג יהיו רשאים לגרור את הסיוע לדירה אחרת שרכשו, אם יתקיימו שני התנאים הבאים:
  • חלפו 36 חודשים מאז קבלת הסיוע לדירה הראשונה.
  • הדירה האחרת, שאליה מועבר הסיוע, תימצא גם כן ביישובים או בשכונות באזורים א' או ב' המופיעים ברשימת היישובים.

מי זכאי?

 • הזכאות בתכנית הסיוע הקבועה היא לזוג נשוי חסר דירה שגיל אחד מהם נמוך מ-40 שנה והם עונים על אחד מאלה:
  • הם נולדו באתיופיה
  • הוריהם נולדו באתיופיה
  • אחד מבני הזוג נולד באתיופיה והורי בן זוגו נולדו באתיופיה

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • בגלל מגבלות תקציביות, מימוש הסיוע מוגבל ל-200 דירות בלבד. בטרם חתימה על חוזה הרכישה חובה על בני הזוג לבדוק אם קיימת יתרת תקציב בתוכנית הסיוע.
 • לא יינתן סיוע מעבר לסכום זה, גם לא בגין שירות צבאי.

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים