סיוע כלכלי ללומדי תורה נזקקים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

לומדי תורה בעלי הכנסה נמוכה עשויים להיות זכאים לסיוע כלכלי ממשרד החינוך בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך
גובה הסיוע הוא 1,040 ש"ח לחודש (נכון לשנת 2017), אך עשוי להיות נמוך יותר בהתאם למספר הזכאים
הזכאות לסיוע מוגבלת ל-5 שנים
המועד האחרון להגשת בקשה לסיוע לשנת 2018 הוא י"ב כסלו התשע"ח (30.11.2017)
למידע נוסף ראו באתר משרד החינוך

לומדי תורה בעלי הכנסה נמוכה עשויים להיות זכאים לסיוע של 1,040 ש"ח לחודש ממשרד החינוך.

 • סכום הסיוע עשוי להיות מופחת, אם מספר הזכאים יהיה גבוה ובהתאם לגובה התקציב המוקצה למטרה זו.

מי זכאי?

 • לומד התורה העונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא הורה ל-3 ילדים קטינים לפחות.
  2. הוא מדווח כמי שלומד יום שלם או שני חצאי יום בכולל הנתמך על ידי משרד החינוך.
  3. הכנסות משק הבית כולו קטנות מ-14,440 ש"ח ברוטו בשנה (לא כולל מלגה מהכולל). אם הכנסות משק הבית גדולות מ-14,440 ש"ח בשנה, אך קטנות מ-30,000 ש"ח בשנה, יהיה זכאי לומד התורה לסיוע רק בעד חודשים שבהם ההכנסה אינה גדולה מ-1,200 ש"ח בחודש.
  4. בעת בקשת הסיוע ובמהלך השנה שלפניה לא היתה בבעלות בני המשפחה יותר מדירת מגורים אחת.
  5. בעת בקשת הסיוע ובמהלך השנה שלפניה לא היתה בבעלות בני המשפחה קרקע שערכה עולה על 36,000 ש"ח.
  6. לומד התורה אינו מקבל תשלומים מהמוסד לביטוח הלאומי, למעט קצבת ילדים וגמלת ילד נכה עבור מי מילדיו.
  7. אין בבעלות בני המשפחה רכב ששוויו עולה על 25,000 ש"ח.

תהליך מימוש הזכות

 • ללומדי תורה שקיבלו תשלומי סיוע כלכלי בשנת 2017 נשלחים בדואר טפסי הבקשה לסיוע בשנת 2018.
 • לומד תורה שטרם קיבל סיוע ועונה על תנאי הזכאות, יכול להגיש בקשה לקבלת הסיוע.
 • יש למלא טופס בקשה לסיוע (ניתן לקבל את הטופס גם באגף מוסדות תורניים במשרד החינוך, ברח' בית הדפוס 20 ירושלים, קומה 9).
 • את הטופס יש להגיש פיזית לאגף למוסדות תורניים, או לשלוח בדואר רשום אל האגף בכיר למוסדות תורניים במשרד החינוך, רח' בית הדפוס 20, ירושלים 9548323.
 • ישנה גם אפשרות למלא ולשלוח את הבקשה באמצעות טופס מקוון שיצורפו אליו המסמכים הנדרשים.
 • ניתן להגיש את בקשת הסיוע אחת לשנה בלבד.
 • את הבקשות לסיוע לשנת 2018 יש להגיש עד יום י"ב כסלו התשע"ח (30.11.2017).

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים