סיוע כלכלי ללומדי תורה נזקקים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

לומדי תורה בעלי הכנסה נמוכה עשויים להיות זכאים לסיוע כלכלי ממשרד החינוך בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך
גובה הסיוע הוא 1,040 ש"ח לחודש (נכון לשנת 2017), אך עשוי להיות נמוך יותר בהתאם למספר הזכאים
הזכאות לסיוע מוגבלת ל-5 שנים
המועד האחרון להגשת בקשה לסיוע לשנת 2017 הוא י"ח באדר תשע"ז (16.03.2017)
למידע נוסף ראו באתר משרד החינוך

לומדי תורה בעלי הכנסה נמוכה עשויים להיות זכאים לסיוע של 1,040 ש"ח לחודש ממשרד החינוך.

 • סכום הסיוע עשוי להיות מופחת, אם מספר הזכאים יהיה גבוה ובהתאם לגובה התקציב המוקצה למטרה זו.

מי זכאי?

 • לומד התורה העונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא הורה ל-3 ילדים קטינים לפחות.
  2. הוא מדווח כמי שלומד יום שלם או שני חצאי יום בכולל הנתמך על ידי משרד החינוך.
  3. הכנסות משק הבית כולו קטנות מ-14,440 ש"ח ברוטו בשנה (לא כולל מלגה מהכולל). אם הכנסות משק הבית גדולות מ-14,440 ש"ח בשנה, אך קטנות מ-30,000 ש"ח בשנה, יהיה זכאי לומד התורה לסיוע רק בעד חודשים שבהם ההכנסה אינה גדולה מ-1,200 ש"ח בחודש.
  4. בעת בקשת הסיוע ובמהלך השנה שלפניה לא היתה בבעלות בני המשפחה יותר מדירת מגורים אחת.
  5. בעת בקשת הסיוע ובמהלך השנה שלפניה לא היתה בבעלות בני המשפחה קרקע שערכה עולה על 36,000 ש"ח.
  6. לומד התורה אינו מקבל תשלומים מהמוסד לביטוח הלאומי, למעט קצבת ילדים וגמלת ילד נכה עבור מי מילדיו.
  7. אין בבעלות בני המשפחה רכב ששוויו עולה על 25,000 ש"ח.

תהליך מימוש הזכות

 • לומדי התורה שהגישו בשנת 2016 טופס בקשה לשנים 2016-2017, ואשר בקשתם אושרה וקיבלו בפועל סיוע עבור חודש דצמבר 2016, או שקיבלו הודעה בכתב מן האגף למוסדות תורניים במשרד החינוך, כי בקשתם בשלבי טיפול, אינם נדרשים למלא טופס נוסף לשנת 2017.
 • לומד תורה שאינו מהמקרים המנויים לעיל, הרואה עצמו זכאי לסיוע, רשאי להגיש בקשה לסיוע.
  • יש למלא טופס בקשה לסיוע (ניתן לקבל את הטופס גם באגף מוסדות תורניים במשרד החינוך, ברח' בית הדפוס 20 ירושלים, קומה 9).
  • את הטופס יש להגיש פיזית לאגף למוסדות תורניים, או לשלוח בדואר רשום אל האגף בכיר למוסדות תורניים במשרד החינוך, רח' בית הדפוס 20, ירושלים 9548323.
  • את בקשות הסיוע ניתן להגיש אחת לשנה בלבד.
  • את הבקשות לסיוע לשנת 2017 יש להגיש עד יום י"ח אדר תשע"ז (16.03.2017).


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים