סיוע להורים עצמאיים (הורים יחידים) במימון מעונות יום ומשפחתונים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

המדינה מסייעת להורים עצמאיים (הורים יחידים) במימון מעונות יום ומשפחתונים מוכרים
הסיוע ניתן להורים מגבירי עבודה או לומדים בהכשרה מקצועית, המקבלים הבטחת/השלמת הכנסה או קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי
הורים זכאים ישלמו 250 ש"ח לחודש בלבד, למשך תקופה של עד 12 חודשים
כמו כן, תיתכן זכאות לקבלת סיוע במימון סל שעות גמיש (מטפלת, שמרטף, חונך, חוגים ושיעורי עזר)
למידע נוסף ראו באתר משרד הכלכלה

בכדי להקל על שילובם בשוק העבודה של הורים עצמאיים, המדינה מסייעת להם במימון מעונות יום ומשפחתונים מוכרים.

דוגמה:
הורה שהגיש בדצמבר בקשה לקבלת הסיוע החל מספטמבר של אותה שנה ובקשתו אושרה, יקבל החזר על הסכום ששילם מעבר ל- 250 ₪ עבור 4 החודשים ספטמבר - דצמבר. בהמשך ישלם את המחיר המופחת עבור 8 החודשים שנותרו לזכאות.

מי זכאי?

 • הורים עצמאיים (הורים יחידים) העונים על שני התנאים הבאים:
  1. הם קיבלו את אחת משתי הקצבאות הבאות במשך 6 חודשים לפחות במהלך 12 החודשים שקדמו לבקשת הסיוע -
  2. הם עונים על אחד מהתנאים הבאים -
   • הם לומדים בשעות הבוקר בקורס להכשרה מקצועית בפיקוח משרד הכלכלה.
   • בחצי השנה האחרונה הם התחילו לעבוד בעבודה חדשה בהיקף של לפחות 20 שעות שבועיות (כשכירים או כעצמאים).
   • הם עובדים מעל לחצי שנה בהיקף של לפחות 20 שעות שבועיות, ובחצי השנה שקדמה להגשת הבקשה היקף עבודתם גדל ב-10 שעות שבועיות.
 • במקרה שהורה חזר למקום עבודה שעבד בו בעבר - העבודה תיחשב כחדשה, רק אם חלפו לפחות 6 חודשים ממועד העזיבה הקודם.
 • משך הזכאות, עד לתקופת הזכאות המקסימלית (12 חודשים), תלוי בקיום התנאים המזכים.
דוגמה:

זכאותו של הורה הלומד בקורס הכשרה מקצועית, לא תעלה על משך ההכשרה המקצועית, ובכל מקרה לא יותר מ- 12 חודשים.

אם לאחר הקורס ההורה החל לעבוד, עליו להגיש בקשה מחודשת, והזכאות שתיקבע לו תהיה, לכל היותר כמספר החודשים שנותרו עד להשלמת 12 חודשים בסך הכל.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להירשם ולהגיש בקשה לסיוע באמצעות מוקד "טלאול" (מוקד הפניות של כלל ההורים).
 • במקביל, יש לפנות אל מוקד "טלדור" לטיפול בפניות הורים יחידים:
 • המוקד פועל בימים א'-ה' בין השעות 10:00-16:00 וביום ו' בין השעות 9:00-12:00
 • במוקד "טלדור" יבדקו את זכאותו של ההורה וישלחו לו טפסים להגשת הבקשה (ניתן להוריד את הטפסים באמצעות הקישורים שלהלן).
 • יש למלא בקשה של הורה יחיד לקביעת זכאות לסיוע בעלות מימון מעון יום או משפחתון מוכר.
 • אל הבקשה יש לצרף צילום של תעודת הזהות (כולל הספח) ואת המסמכים הבאים - בהתאם לתנאים המזכים:
 • במקרה שיידרשו מסמכים נוספים, ההורה יתבקש לשלוח אותם.
 • את הבקשה והמסמכים יש לשלוח אל:
  • משרד הכלכלה (באמצעות המוקד להורים יחידים)
  • פקס: 08-6776030
 • להורה יישלח "טופס אישור למעון יום/משפחתון בדבר זכאות הורה יחיד זכאי". עבור כל ילד שעבורו התבקש הסיוע, יישלח אישור נפרד.
 • אישור זה יהיה בתוקף למשך 30 יום.
 • יש לפנות עם האישור למנהל/ת המעון/המשפחתון שבו ישהה הילד ולקבל שאלון הרשמה (ראו דוגמה לשאלון עבור שנת הלימודים תשע"ב) . את השאלון ממלאים ומחזירים למעון.
 • לאחר קליטת הנתונים במערכת, יקבל ההורה אגרת מהאגף למעונות יום ומשפחתונים של משרד הכלכלה, המפרטת את גובה התשלום המסובסד שעליו לשלם ואת חודש סיום הזכאות לסבסוד זה.
 • במקרה שהילד נקלט במעון לאחר ה- 15 לחודש, הזכאות להשתתפות תתחיל רק מהחודש שלאחר מכן.

תצהירים חתומים ע"י עורך-דין

 • במקרה שנדרשים לצרף תצהיר חתום על-ידי עורך-דין, רשאים לחתום על התצהיר: שופט, דיין בבית דין רבני, ראש רשות מקומית, עורך-דין, רשם וכל אדם אחר שהוסמך לכך על-ידי שר המשפטים.
 • למשפחות שבראשן הורה עצמאי (חד-הוריות) השירות ניתן בחינם על-ידי עורכי הדין של עמותת ידיד - מרכזי זכויות בקהילה (מוקד טלפוני: 1-700-500-313) או תמורת תשלום סמלי ע"י המחלקות המשפטיות של הארגונים נעמת או ויצו.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים