סיוע רפואי לקטינים נפגעי תקיפה מינית (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

במקרה של פגיעה בקטין הדורשת בדיקה רפואית, יש לפנות במהירות לחדר מיון, או למרכז הגנה
על כל אדם חלה חובת דיווח למשטרה על אירוע אלימות, כולל תקיפה מינית. במקרים בהם מעורבים קטינים, יש לדווח גם לשירותי הרווחה
 • במקרה של פגיעה מינית בקטינים (מיידית או מתמשכת), הדורשת בדיקה רפואית, יש לפנות במהירות לחדר מיון באיזור המגורים, או למרכז הגנה.
 • במצבים מסוימים של פגיעה מינית בקטין, חלה חובת דיווח, ומי שאינו מדווח צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
 • בית המשפט יכול להורות במקרים אלו על מתן צו הגנה על-פי חוק וכן להוציא צו למניעת הטרדה מאיימת.

מי זכאי?

 • ילדים ונוער אשר נפגעו פגיעה בעלת אופי מיני על-ידי בן משפחה, בעל סמכות (מדריך וכו'), מכר, חבר או זר.

תהליך מימוש הזכות

 • כאשר קטין מגיע לחדר מיון בחשד לפגיעה בעלת אופי מיני, הוא ייבדק ע"י צוות שהוכשר לכך (במידת האפשר).
 • חשוב לא לדובב קטינים מתחת לגיל 14, אלא להמתין לשיחה עם חוקר ילדים, על מנת לא לפגוע בחקירה.
 • ילדים עד גיל 14 נחקרים על-ידי חוקרי ילדים ובגילאי 18-14 על-ידי חוקרים רגילים.
 • חוקרי ילדים משתייכים למשרד הרווחה ומוזמנים על-ידי המשטרה.
 • כבכל מקרה אלימות, על חדר המיון להעביר דיווח למשטרה על חשד לפגיעה מינית.
 • יש לקבל את הסכמת ההורה או האפוטרופוס לבדיקה ולטיפול במיון, או לערב את שירותי הרווחה באמצעות העובדת הסוציאלית בחדר המיון (בייחוד אם החשד לפגיעה הוא מצד בן משפחה/בעל סמכות).
 • במקרים של פגיעה שאירעה בעבר, ניתן לפנות ישירות לכל אחד מארגוני הסיוע הרלוונטיים (ראו קישור לערך מורחב תחת "ארגוני סיוע").

מרכזים לטיפול בנפגעי תקיפה מינית

חשוב לדעת

 • לא ניתן לבצע בדיקה אם הקטין מסרב.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים