סל קליטה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

החל מיום 01.12.2002 זכאים כל העולים לישראל לסל קליטה, ללא קשר למדינה שממנה עלו
הסיוע כולל דמי מחיה למשך ששה חודשים וסיוע בשכר דירה עבור השנה הראשונה בארץ
לשם קבלת הסיוע יש לפתוח מוקדם ככל האפשר חשבון בנק בישראל ולדווח את פרטיו למשרד הקליטה
יציאה לחו"ל גורמת להפסקת הסיוע וחזרה לאחר שנת העליה הראשונה תגרום לשלילת הסיוע לחלוטין
פרטים נוספים ראו באתר משרד העלייה והקליטה

סל הקליטה הנו סיוע כספי שנועד לעזור לעולה בתקופת ההתארגנות הראשונה בארץ. הסיוע ניתן כדמי מחייה בתקופת הלימודים באולפן (6 חודשים) וכולל סיוע בשכר דירה עבור 12 החודשים הראשונים בישראל.

 • בעבר, ניתן סל הקליטה לעולים שעלו מארצות מזרח-אירופה, אמריקה הלטינית וחלק ממדינות אפריקה ואסיה בלבד. אולם ב-2002 שינתה הממשלה החלטה הזו, ועל כן כל העולים שעלו לישראל החל מיום 01.12.2002 מקבלים סל קליטה, ללא קשר למדינה שממנה עלו.

מי זכאי?

 • מי שעונה על אחד מהתנאים הבאים:
  • נכנס לראשונה לישראל באשרת עולה.
  • שהה בישראל לא יותר מ-24 חודשים רצופים או מצטברים, ב-3 השנים שקדמו לקבלת מעמד עולה, או זכאות כעולה.
 • כללי זכאות אלה רלוונטיים גם עבור אזרח עולה וקטין חוזר (בהתאם להגדרותיהם באתר משרד העלייה והקליטה).

תהליך מימוש הזכות

 • התשלום הראשון מתוך סך הקליטה ניתן לעולים בנמל התעופה - חלקו במזומן וחלקו בהפקדה בנקאית.
 • יתר המענק ניתן בשישה תשלומים חודשיים לחשבון הבנק של העולה -
  • לשם כך יש לפתוח חשבון לעולה או חשבון משותף לשני בני הזוג העולים באחד הבנקים (במקרה של פתיחת חשבון בנק משותף לשני בני הזוג - על שניהם להגיע לבנק לשם פתיחת החשבון).
  • יש למסור את פרטי החשבון במשרד הקליטה. מומלץ לעשות זאת באחד הימים הראשונים להגעה לארץ.
  • לא רצוי לשנות את מספר החשבון בשנים הראשונות לעלייה. עולה שבכל זאת נאלץ לשנות את פרטי החשבון - עליו לדווח על כך מידית למשרד הקליטה.
 • במקרה של תקלה כלשהי בקבלת כספי סל הקליטה, יש לפנות מיד ללשכת משרד הקליטה הסמוכה למקום מגורי העולה.
 • בתום 6 חודשים לעלייה, ניתן לקבל סיוע לצרכי הקיום באמצעות הבטחת הכנסה. הסיוע למימון שכר דירה כלול בתוך סל הקליטה.

תקופת הזכאות לקבלת סל הקליטה

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים