עדכונים למעסיק ולעסק הקטן (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

רשימת עדכונים לעסקים בנושאי תעסוקה ומיסוי

עדכונים בתחום העסקת עובדים

ת. עדכון מהות העדכון תוקף העדכון הפניה לערך פרסום ממשלתי (אם קיים)
19.12.2016 חג הסילבסטר (ראש השנה האזרחית) שיצוין ביום א' 01.01.2017 הוא יום חופש עבור העובדים הנוצרים, אשר זכאים להיעדר מהעבודה מבלי ששכרם יפגע. (עובדים שעתיים זכאים להיעדר מעבודה ולקבל דמי חגים). עבור עובדים שאינם נוצרים זהו יום בחירה, שהם רשאים לקחת כחופשה בהודעה מראש למעסיק. 01.01.2017 ראש השנה האזרחית (סילבסטר)
19.12.2016 החל ממשכורת ינואר 2017 יעמדו שיעורי הפרשות המעסיק לביטוח פנסיוני על 6.5% (ייתכנו שיעורי הפרשות גבוהים יותר, אם מדובר בביטוח פנסיוני שאינו קרן פנסיה) והפרשות העובד על 6%. עובדים הנהנים מהסדר מיטיב שבו שיעורי ההפרשות גבוהים יותר, ימשיכו ליהנות מתנאיהם המשופרים החל מ-01.01.2017 חובת ביטוח פנסיוני לעובדים צו הרחבה מיום 23.05.2016
19.12.2016 החל מינואר 2017 זכאים עובדים עם וותק של פחות מ-4 שנים ל-16 ימי חופשה (ברוטו) בשנה החל מ-01.01.2017 חישוב מספר ימי החופשה השנתית חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 15 והוראת שעה)
19.12.2016 החל ממשכורת ינואר 2017 שכר המינימום יעלה ל-5,000 ש"ח לחודש למשרה מלאה ו-26.88 ש"ח לשעה החל מ-01.01.2017 שכר מינימום סעיף 1 לחוק שכר מינימום
04.09.2016 עובדים מוסלמים ודרוזים חגגו את עיד אל אדחא (חג הקורבן) בימים שני עד חמישי (12 עד 15 לספטמבר). שימו לב לתנאי העבודה ביום ראשון, 11 לספטמבר, שמוגדר כערב חג 04.09.2016 עיד אל אדחא (חג הקורבן)
28.08.2016 מעסיק של עובד זר בענף הבנייה או בעבודה בטכנולוגיה ייחודית וכן חברות סיעוד המעסיקות עובד זר, חייבים להפקיד מדי חודש פיקדון בסך 710 ש"ח עבור העובד, על חשבון התנאים הסוציאליים שלהם הוא זכאי, וזאת עד ה-15 לחודש שלאחר חודש העבודה שבעדו משלמים.
  • למעסיק של עובדים בענף הבניין או בעבודה בטכנולוגיה ייחודית החל ממשכורת אוגוסט מאוגוסט 2016
  • לחברות סיעוד - החל ממשכורת חודש אוקטובר 2016
05.08.2016 כאשר שני ההורים חולקים ביניהם את ימי ההיעדרות עקב מחלת ילדם המשותף, זכאי כל אחד מההורים לדמי מחלה כאשר ימי המחלה ייספרו החל מהיום הראשון להיעדרות של ההורה הראשון ולא עבור כל הורה בנפרד. החל מאוגוסט 2016 ימי מחלה עקב מחלת ילד הודעת הכנסת מיום 04.08.2016
01.08.2016 מעסיק שעובדו לא הודיע לו באיזה גוף פנסיוני הוא מעוניין לנהל את הביטוח הפנסיוני שלו, יהיה חייב לבטח אותו באחת משתי קרנות הפנסיה שנבחרו ע"י משרד האוצר כקרנות ברירת מחדל: "מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ" ו"הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ". המעסיק רשאי במקום זה לבטח את העובד בקופת גמל אחרת בתנאי שהיא נבחרה על ידו או ע"י ארגון העובדים באמצעות מכרז. החל מיום 01.11.2016 חוזר רשות שוק ההון במשרד האוצר מיום 01.08.2016
19.07.2016 אבות יוכלו לחלוק עם נשים את הזכות להיעדר שעה אחת בכל יום עבודה במשך ארבעה חודשים מתום חופשת הלידה החל מיום 28.08.2016 שעת הנקה בעבודה (שעת הורות) סעיף 7ב לחוק עבודת נשים
19.07.2016 מקובל לשלם במשכורת יולי דמי הבראה לעובדים שזכאים לכך דמי הבראה
01.07.2016 שכר מינימום עלה מראשית יולי ל- 25.94 ש"ח לשעה, ו- 4,825 ש"ח לחודש למשרה מלאה (במקצועות מסוימים שכר המינימום גבוה יותר) משכורת יולי 2016 שכר מינימום
27.06.2016 חופשת אבהות לאבות טריים. עובד יהיה רשאי להיעדר עד 5 ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו. דין ההיעדרות בשלושת הימים הראשונים כדין חופשה שנתית, ואם אין לעובד ימי חופשה המגיעים לו, כדין חופשה ללא תשלום. בשני הימים הנותרים דין ההיעדרות כדין היעדרות מפאת מחלה, כאשר רואים את ימי ההיעדרות כיום השני והשלישי למחלתו והעובד יהיה זכאי לגבי ימים אלו לתשלום לפי חוק דמי מחלה. מראשית יולי 2016 לאחר פרסום החוק היעדרות מעבודה עקב לידה של בת הזוג (חופשת אבהות) הודעת הכנסת מיום 27.06.2016
22.06.2016 לבתי מלון יתאפשר להעסיק עובדים בתפקידים ספציפיים במשמרות לילה, בתדירות השונה מזו הקבועה בחוק. בעקבות ההיתר החדש, יורשו בתי מלון להעסיק עובדים אלו בתדירות של שבוע משמרות לילה מתוך כל שבועיים עבודה. זאת, לעומת התדירות הקבועה בחוק של שבוע משמרות לילה בתוך כל שלושה שבועות עבודה. החל מיום 22.06.2016 עבודה במשמרת לילה הודעת דובר משרד הכלכלה מיום 22.06.2016
23.05.2016 הפרשות העובדים לפנסיה עלו ל- 5.75% והפרשות המעסיקים ל- 6.25%. שיעור ההפרשות יחושב לפי שכרו של העובד או השכר הממוצע לפי הנמוך מבין השניים, אולם אם בהסכם העבודה שחל על העובד נקבע שההפרשות יחושבו מתוך שכר גבוה יותר, יש לנהוג לפי מה שנקבע בהסכם. משכורת יולי 2016 חובת ביטוח פנסיוני לעובדים צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק
12.01.2016 ניתן להעסיק עובד בבית אוכל, בבית מלון או בבית קפה ארבע שעות נוספות (במקום שעתיים) בכל יום מימי השבוע 12.01.2016 מגבלות על העסקה בשעות נוספות תיקון ההיתר הכללי להעבדה בבתי אירוח במנוחה השבועית ובשעות נוספות

עדכונים בתחומי מיסוי וכו'

ת. עדכון מהות העדכון תוקף העדכון הפניה לערך פרסום ממשלתי (אם קיים)
19.03.2017
  • הוארך המועד להגשת הדו"ח השנתי במס הכנסה ליחידים ולחברות לשנת 2016:
    • המועד האחרון להגשת הדו"ח ליחידים החייבים בהגשת דו"ח מקוון נדחה עד ליום חמישי 29.06.2017.
    • המועד האחרון להגשת הדו"ח ליחידים החייבים בהגשת דו"ח שנתי במס הכנסה, אך אינם חייבים בדו"ח מקוון, נדחה עד ליום שני 29.05.2017.
    • המועד האחרות להגשת הדו"ח לחברות החייבות בהגשת דו"ח מקוון נדחה עד ליום שני 31.07.2017.
הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה נוסח ההודעה של רשות המיסים
06.03.2017 הארכת המועד של הדיווח השנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126 ) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 0856 ) לשנת המס 2016 עד ליום 31.05.2017. 31.05.2017 נוסח ההודעה של רשות המיסים
10.10.2016 לרגל חגי תשרי, מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח הלאומי לעצמאים ומעסיקים עבור חודש ספטמבר 2016 נדחה ל-31.10.2016 (במקום 15.10.2016). 31.10.2015 הודעת המוסד לביטוח לאומי
05.09.2016 לרגל חג הקורבן (עיד אל אדחא) 2016, רשות המסים החליטה לדחות את מועד הגשת דיווח ותשלום מקדמות מס הכנסה, ניכויים ומע"מ של ה-15.09.16 לתאריך 21.09.16, לציבור הלקוחות המוסלמים והדרוזים. לקוחות מוסלמים או דרוזים שקיבלו קנסות בגין פיגור בדיווח או בתשלום יוכלו לבקש לבטלם. 21.09.2016 עיד אל אדחא (חג הקורבן) הודעת רשות המסים מיום 04.09.2016
01.01.2016 עדכון שווי נקודת זיכוי ממס הכנסה. משכורת ינואר 2016 נקודת זיכוי
01.01.2016 עדכון מדרגות מס הכנסה. משכורת ינואר 2016 מדרגות מס הכנסה לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש 1/2016 ואילך
01.01.2015 עובדים זרים אינם זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה, מלבד נשים ועובדים בתחום הסיעוד. החל מינואר 2015 נקודות זיכוי ממס הכנסה לעובד זר תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014