עמותות מקומיות למען קשישים (ארגון)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ביישובים רבים ברחבי הארץ פועלות עמותות מקומיות המפעילות, בשיתוף עם המחלקות לשירותים חברתיים, שירותים קהילתיים עבור האזרחים הוותיקים המתגוררים ביישוב.

פרטי הארגון

תחומי עיסוק:
כתובת:

שירותים הניתנים על-ידי העמותות למען הקשישים

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל-זכות

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם