פדיון מלווה חובה (זכות)

מי שהוטל עליו מלווה חובה בשנים 1961-1982, יכול לפדות את המלווה בבנק ישראל
גובה הפדיון עשוי להגיע עד לסכום של עשרות אלפי שקלים
לבירור זכאות לפדיון מלווה חובה, ראו באתר בנק ישראל

ניתן לפדות את מלוות החובה שהוטלו על אזרחים משנות השישים ועד שנות השמונים, באמצעות פנייה לבנק ישראל.

 • מלוות החובה שהוטלו במהלך השנים הן:
 • בשנים 1961-67 "תעודות מלווה קליטה וחסכון חובה"
 • בתחילת שנות ה- 70 - "מלוות חובה – ביטחון וחיסכון"
 • בשנים 1973-74 – לאחר מלחמת יום הכיפורים נוספו שני מלוות מלחמה – האחד חובה והשני מרצון
 • בשנת 1975 - "מלווה תוספת יוקר" ו"מלווה חיסכון למעבידים"
 • בשנת 1982 - "מלווה מבצע שלום הגליל".

מי זכאי?

 • מי שהוטל עליו מלווה חובה שטרם נפדה.
 • יורשיו החוקיים של נפטר שהוטל עליו מלווה חובה שטרם נפדה.

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן לבדוק האם יש מלווה חובה שטרם נפדה על שמכם, או על שם נפטר שאתם יורשיו החוקיים באתר בנק ישראל.
 • לצורך הבדיקה, יש להכניס את מספר תעודת הזהות ושם בעל המלווה כפי שהוא מופיע במרשם האוכלוסין.
 • המערכת תודיע באופן מיידי האם קיים מלווה חובה שטרם נפדה על שם האדם שפרטיו הוכנסו למערכת.
 • במקרה של מלוות חובה שטרם נפדו, תועברו למסך בו תתבקשו למלא את פרטי ההתקשרות וכתובת לצורך קבלת הנחיות לקבלת דמי הפדיון.
 • בתשובה לבקשה ישלח בנק ישראל מכתב למענו של הפונה ובו יינתנו הנחיות ואפשרויות לקבלת דמי הפדיון.
 • ניתן לקבל את דמי הפדיון של המלוות בקופות בנק ישראל בירושלים.
 • קבלת קהל לשם פדיון מלוות חובה, בבנק ישראל, בימים א'-ה' בשעות 9:00 - 13:30.
 • כתובת: רחוב בנק ישראל מספר 1 בירושלים,
 • טלפון:' 02-6552121
 • כמו כן, בעלי מלוות שקיבלו מכתב זכאות מבנק ישראל, יכולים לקבל את דמי הפדיון של המלוות במזומן גם בבנק הדואר לאחר תשלום דמי טיפול הנהוג בבנק הדואר.
 • לבירורים, ניתן לפנות לחשבות בנק ישראל בירושלים לכתובת : ת"ד 780 ירושלים 91007 או בדואר האלקטרוני : milvot@boi.org.il. טלפון: 02-6552121


גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים