פטור מאגרת רשות השידור לאזרחים שאין ברשותם ממיר דיגיטאלי או מקלט טלוויזיה בעל ממיר מובנה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

החל מהמחצית השנייה של 2013, מי שאין ברשותם ממיר דיגיטלי מסוג כלשהו פטורים מתשלום אגרת טלוויזיה
בקשות להחזר עבור אגרת טלוויזיה ששולמה בתקופת המעבר לשידור דיגיטלי היה ניתן לשלוח עד ליום 11.02.2014
החל משנת 2015 לא גובים יותר את אגרת רשות השידור, אולם הליכי הגבייה של חובות מלפני כן עדיין נמשכים
בשאלות ובירורים ניתן לפנות אל אגף הגבייה
למידע נוסף ראו באתר רשות השידור

טפסים:

 • בקשה לפטור מתשלום אגרת טלוויזיה בשל היעדר ממיר דיגיטלי:ב- PDF, ב- Word

מי שאין ברשותם ממיר דיגיטלי מסוג כלשהו ("עידן פלוס", "הוט" ,"יס") או שהמקלט שברשותם אינו מכיל ממיר דיגיטלי מובנה, פטורים מתשלום האגרה החל מהמחצית השנייה של שנת 2013.

אזהרה
החל משנת 2015 לא גובים יותר את אגרת רשות השידור, אולם הליכי הגבייה של חובות מלפני 2015 עדיין נמשכים.
ניתן לשלם את החובות באמצעות אתר שירות התשלומים הממשלתי.

מי זכאי?

 • כל מי שמחזיק מקלט טלוויזיה ללא ממיר דיגיטלי (עידן פלוס, כבלים, לווין או ממיר מובנה בתוך המקלט).

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס בקשה לפטור מתשלום אגרת טלוויזיה בשל העדר ממיר דיגיטלי:
 • בטופס מבקש הפטור מצהיר כי אין בביתו חיבור לממיר דיגיטלי כלשהו, ובמכשיר הטלוויזיה שברשותו לא קיים ממיר דיגיטלי מובנה.
 • חשוב: בנוסח ההצהרה ניתן אישור לכניסתם של בודקים מטעם רשות השידור לביתו של מבקש הפטור (כדי לאשר שאכן אין ברשותו ממיר דיגיטלי מסוג כלשהו).
 • את הבקשה עם הפרטים שמולאו, יש לשלוח באמצעות אחד מאלה:
  • דוא"ל - לכתובת gvianet@iba.org.il, כאשר המסמכים סרוקים בפורמט PDF. יש לשמור אישור מודפס על כך שהודעת הדואל נשלחה.
  • דואר רשום - ת"ד 16333. יש לרשום על גבי המעטפה: "בקשה לפטור מאגרה".
 • יש לשמור העתק של מסמכי הבקשה כפי שנשלחו לרשות השידור.
 • לצורך קבלת הפטור יש להגיש את הבקשה 3 שנים ברציפות. לאחר 3 שנים לא יהיה עוד צורך בהגשת הבקשה.

חשוב לדעת

 • מי שקיבל פטור מאגרת רשות השידור ולאחר מכן הגיעו לחזקתו מסך וממיר, צריך לעדכן את רשות השידור תוך 30 יום מקבלתם ולשלם את האגרה.
 • מי שמעוניין לעדכן את אגף הגבייה כי אין בחזקתו טלוויזיה כלל, יודיע על כך בכתב (בדוא"ל או בפקס) לסניף אגף הגבייה באזור המגורים, בציון פרטיו האישיים וכתובתו.
 • את הבקשות להחזר עבור אגרת טלוויזיה ששולמה בתקופת המעבר לשידור דיגיטלי היה ניתן לשלוח עד ליום 11.02.2014.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים