פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לאישה נשואה או ידועה בציבור שלא עובדת (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אישה שאינה עובדת מחוץ למשק הבית ובן זוגה מבוטח בביטוח בריאות זכאית לפטור מתשלום דמי ביטוח בריאות
אישה שאינה עובדת ובן זוגה מבוטח בביטוח לאומי, זכאית גם לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי
ההטבה ניתנת גם לבנות הזוג מאותו מין, בתנאי שהודיעו למוסד לביטוח לאומי מי מהן תיחשב כ"מבוטח חובה" ומי מהן תיחשב כ"ידועה בציבור" שלה לצורך קבלת הפטור
אישה הזכאית לפטור הנ"ל זכאית גם לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

אישה שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה, והיא נשואה לאדם שמבוטח בביטוח לאומי או מוכרת כ"ידועה בציבור שלו", פטורה מתשלום דמי ביטוח בריאות.

מי זכאי?

פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי לאישה נשואה או לידועה בציבור שלא עובדת

תהליך מימוש הזכות

פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים