פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי לעובד במהלך שביתה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובד אשר נעדר מעבודתו בגלל שביתה או השבתה ועקב כך לא קיבל ממעסיקו שכר בעד תקופה זו, יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות למשך תקופת ההיעדרות ולכל היותר במשך 2 חודשים קלנדאריים מלאים בתוך שנה קלנדרית אחת
המעסיק פטור מתשלום חלקו בדמי הביטוח הלאומי וביטוח הריאות של העובד במשך כל ימי השביתה, בלי קשר לאורכה

עובד אשר נעדר מעבודתו בגלל שביתה או השבתה ועקב כך לא קיבל ממעסיקו שכר בעד תקופה זו, יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות למשך תקופת ההיעדרות אשר נפרשת על פחות מ-3 חודשים קלנדאריים מלאים בתוך שנה קלנדרית אחת (מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר באותה השנה).

 • הפטור יינתן עבור 2 החודשים המלאים שבהם שהה העובד בשביתה.
 • המעסיק אינו צריך להעביר למוסד לביטוח לאומי את חלקו בדמי הביטוח הלאומי או דמי ביטוח בריאות של העובד לכל אורך השביתה, שכן במהלך השביתה מושהה חוזה העבודה.
דוגמה:
 • עובד היה בשביתה החל מ-15.01.2016 ועד 15.04.2016.
 • לצורך חובת תשלום למוסד לביטוח לאומי, העובד ייחשב כמי שהיה בשביתה במשך 2 חודשים קלנדריים, שכן רק במהלך חודשים פברואר ומרץ היה העובד בשביתה במשך כל החודש.
 • במהלך ינואר ואפריל עבד העובד כחצי חודש בכל חודש, ודמי הביטוח הלאומי שולמו באמצעות השכר עבור חודשים אלה (גם אם גובה התשלום בכל חודש היה נמוך בשל מספר ימי העבודה הנמוך).
 • המעסיק יעביר את חלקו בדמי הביטוח הלאומי של העובד עבור אותם ימים בחודש ינואר ואפריל שבהם עבד העובד.
דוגמה:
 • עובד היה בשביתה החל מ-15.01.2016 ועד 15.05.2016.
 • לצורך חובת תשלום למוסד לביטוח לאומי, העובד ייחשב כמי שהיה בשביתה במשך 3 חודשים קלנדאריים מלאים, שכן הוא היה בשביתה בחודשים פברואר, מרץ ואפריל במשך כל החודש.
 • במהלך ינואר ומאי עבד העובד כחצי חודש ודמי הביטוח הלאומי שולמו עבור חודשים אלה דרך השכר (גם אם גובה התשלום בכל חודש היה נמוך בשל מספר ימי העבודה הנמוך).
 • העובד יהיה פטור משני החודשים הקלנדאריים המלאים הראשונים של השביתה (פברואר ומרץ).
 • על העובד לשלם בעצמו דמי ביטוח לאומי עבור חודש אפריל, שהוא החודש הקלנדארי המלא השלישי של השביתה, כמי שאינו עובד ואינו עצמאי.
 • המעסיק יעביר את חלקו בדמי הביטוח הלאומי של העובד עבור אותם ימים בחודש ינואר ומאי שבהם עבד העובד.
.

מי זכאי?

 • עובד הנמצא בשביתה זכאי לפטור לכל היותר עד 2 חודשים קלנדאריים מלאים.
 • מעסיק של עובד הנמצא בשביתה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי עבודר העובד ששובת במשך כל ימי השביתה בלי קשר לאורכה.

תהליך מימוש הזכות

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים