פקיד סעד לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

פקיד הסעד הוא עובד סוציאלי שמלווה את האם המיועדת ואת ההורים המיועדים בהליך הפונדקאות
פקיד הסעד משמש כאפוטרופוס על היילוד מרגע לידתו ועד מתן צו הורות


 • פקיד סעד לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים הוא עובד סוציאלי שמונה ע"י שר הרווחה, ושתפקידו ללוות את ההורים המיועדים ואת האם הנושאת מתחילת הליך הפונדקאות ועד סופו.
 • פקיד הסעד כפוף לפקיד סעד ראשי (שמונה אף הוא ע"י שר הרווחה) ופועל לפי הנחיותיו.
 • החוק קובע שבמקרה שפקיד סעד חולק על הנחיותיו של פקיד הסעד הראשי בעניין מסוים, ישוב פקיד הסעד הראשי ויכריע בדבר, לאחר שקיים התייעצות בעניין זה עם פקיד הסעד ועם גופים אחרים שמצא לנכון.

תפקידיו העיקריים של פקיד הסעד במסגרת הליך הפונדקאות

 • פקיד סעד ראשי יקבל מידי ההורים המיועדים והאם הנושאת הודעה על מקום הלידה ועל תאריך הלידה המשוער בתום החודש החמישי להריון.
 • פקיד סעד שקבע פקיד סעד ראשי יערוך פגישת היכרות עם כל הצדדים להסכם לפני תאריך הלידה המשוער.
 • פקיד סעד ראשי יקבל מידי ההורים המיועדים או מהאם הנושא הודעה על הלידה.
 • פקיד סעד ראשי ימנה פקיד סעד שיהיה אפוטרופוס עד למתן צו הורות.
 • פקיד הסעד, שמונה כאפוטרופוס לילד, יפנה לבית החולים, סמוך להודעה על הלידה, לקבלת מידע על מהלך הלידה, לרבות מצב בריאותו של הילד, מצב בריאותה של האם הנושאת לאחר הלידה, וכן על התאריך המשוער של שחרור הילד והאם הנושאת מבית החולים.
 • פקיד הסעד יהיה נוכח במעמד מסירת הילד למשמורת ההורים המיועדים בסמוך לאחר הלידה.
 • פקיד הסעד יידע את ההורים המיועדים שעליהם להגיש לבית המשפט בקשה למתן צו הורות תוך שבעה ימים מיום הלידה.
 • פקיד הסעד יגיש בקשה למתן צו הורות במידה שהורים המיועדים לא עשו זאת תוך שבוע מיום הלידה.
 • פקיד הסעד יפנה ביוזמתו ובאישור פקיד הסעד הראשי לבית המשפט, אם נוצרו נסיבות שלדעתו אינן מאפשרות את מסירת הילד להורים המיועדים.
 • פקיד הסעד יגיש לבית המשפט תסקירים בענין טובת הילד, במקרה שההורים המיועדים אינם מעוניינים בקבלת צו הורות או במקרה שהאם הנושאת מבקשת לגדל את הילד ולחזור בה מן ההסכם עם ההורים המיועדים.
 • פקיד הסעד ילווה את האם הנושאת וילדיה לאחר הלידה, ובין היתר ידריך אותה ויידע אותה על זכותה ועל זכויות ילדיה לקבל טיפול פסיכוסוציאלי בנושא הפרידה מהיילוד.

חקיקה ונהלים