צו הרחבה בענף הניקיון (חוק)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

צו הרחבה בענף הניקיון מרחיב את תחולתן של הוראות הסכמים קיבוציים שנחתמו בין ארגוני מעסיקים להסתדרות, ומחיל אותן על כלל העובדים המועסקים ע"י חברות ניקיון ועל כלל חברות התחזוקה והניקיון.
הצו מעניק הטבות נוספות לעובדי חברות הניקיון מעבר למה שהחוק מעניק להם.
צו ההרחבה האחרון נכנס לתוקף ב-01.03.2014, ומבטל את כל צווי ההרחבה הקודמים.
חלק מהוראות הצו נכנסות לתוקף מיד, וחלק מהן במועדים מאוחרים יותר.

פרטי החוק

שם החוק:
צו הרחבה בענף הניקיון לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז- 1957
שר אחראי:
שר הכלכלה

צו ההרחבה האחרון

צו הרחבה בענף הניקיון שנחתם ביום 05.02.2014 הוא הצו שחל כיום על כלל עובדי חברות הניקיון.

  • הצו קובע כי הוראות מסוימות מתוך הסכם עבודה קיבוצי כללי בענף הניקיון והתחזוקה מיום 11.07.2013 שנחתם בין ארגון חברות הניקיון בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדש יחולו על כל העובדים המועסקים בחברות ניקיון ועל כלל חברות הניקיון והתחזוקה.
  • צו ההרחבה הנ"ל מבטל צווי הרחבה קודמים.
  • הצו נכנס לתוקף ביום 01.03.2014.
  • לגבי עובדים בענף הניקיון אשר מועסקים על ידי חברות הנותנות שירותי ניקיון בבתי מלון, הצו יחול החל מיום 01.07.2014.
  • הוראת הצו המתייחסות לזכות לקרן השתלמות יחולו ב-01.10.2014.

צווי הרחבה קודמים

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים