קבלת אישור משטרתי לנפגעי תאונות דרכים (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

הליך זה מפרט כיצד להוציא אישור משטרתי על מעורבות בתאונה, שאותו מבקש ביה"ח לצורך כיסוי הטיפול בנפגעי תאונות הדרכים

לצורך כיסוי הטיפול בנפגעי תאונות הדרכים, מבקש בית-החולים אישור משטרתי על מעורבות בתאונה. את האישור מעביר בית-החולים לקופות החולים הנושאות בעלות הטיפול.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל מי שהיה מעורב בתאונת דרכים.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 1. לשם קבלת אישור משטרתי יש לפנות בהקדם האפשרי ליחידת אגף התנועהבאזור שבו ארעה התאונה ולמסור הודעה על תאונת דרכים בצירוף המסמכים הבאים:
  • נהג:
   • רשיון נהיגה
   • רשיון רכב
   • תעודת ביטוח חובה
   • תעודה רפואית הנוגעת לתאונה (למשל - מכתב שחרור מחדר מיון) או העתק שלה
  • הולך רגל / נוסע ברכב / רוכב אופניים:
   • תעודה מזהה
   • תעודה רפואית הנוגעת לתאונה או העתק שלה
   • פרטי הנהג והרכב המעורבים בתאונה (שם הנהג, מספר טלפון, פרטי הרכב הפוגע / הרכב שבו נסע הנפגע)
  • המסמכים שיביא המדווח יושארו במשטרה, לכן מומלץ להכין מהם העתקים.
 2. על המעורב בתאונה להופיע אישית למסירת ההודעה עם תעודה מזהה, פרטי המעורבים בתאונה ומיקומה המדויק.
  • בתאונות שבהן לא נכחה המשטרה - יש לצרף ראיות המוכיחות את הנזק שנגרם לרכב, כגון: דו"ח שמאי, דו"ח מחוקר תאונות ותצלומים של הרכב.

פסקי דין

הרחבות ופרסומים

מקורות