קצבה לאחזקת כלב נחייה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עיוורים שבבעלותם כלבי נחייה זכאים לקצבה לאחזקת הכלב
הזכאות מותנית באישור השירות לעיוור במשרד הרווחה

עיוורים שהם בעלים של כלב נחייה זכאים לקצבה לאחזקת הכלב.

  • הקצבה נועדה לאפשר אחזקה שוטפת של הכלב, טיפול רפואי וביטוח צד ג'.
  • סכום הקצבה מתעדכן מעת לעת ומתפרסם בתעריפי השירות לעיוור (ראו סעיף 8: כלב נחייה לאדם עיוור - דמי אחזקה חודשיים).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות


חקיקה ונהלים

גורמי ממשל

מקורות