קצבת זיקנה לנכה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

קצבת זיקנה לנכה משולמת למי שקיבלו קצבת נכות כללית לפני שהגיעו לגיל הפרישה
שיעורי הקצבה מעודכנים במקביל לעדכון שיעורי קצבת הנכות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

קצבת נכות כללית משולמת לזכאים עד לגיל הפרישה. לאחר שהגיעו לגיל הפרישה, מקבלי קצבת נכות כללית עוברים לקבל קצבת זיקנה במקום קצבת הנכות.

  • מי שסכום קצבת הזיקנה שהוא זכאי לה נמוך מהסכום שקיבל בקצבת הנכות, יקבל את קצבת הזיקנה בצירוף גמלת זיקנה לנכה (בגובה ההפרש שבין שתי הקצבאות).
  • לצורך ההשוואה בין סכום קצבת הזיקנה המגיעה לזכאים לבין סכום קצבת הנכות שקיבלו בעבר, יילקח בחשבון גם סכום הקצבה החודשית הנוספת (קח"ן) שקיבלו בנוסף לקצבת הנכות (במקרה שהיו זכאים לקבל קח"ן).
  • קצבת הזיקנה לנכה מעודכנת בשיעורים ובמועדים שבהם מתעדכנים שיעורי קצבת הנכות.

מי זכאי?

הטבות למקבלי קצבת זיקנה לנכה

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים